فرآخوان
 
 

فصلنامه نداي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

فراخوان اشتغال در شرکت ثمین گستر کارمانیا

 

فراخوان دريافت مقاله فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات زنان

 

  فراخوان پذيرش طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش علوم پزشكي

 
     

 
تقویم روز
 
 


چهارشنبه
مرداد 1397

24


August 15, 2018

 
     

 
وضعیت آب و هوای تبریز
 
 

 
     

 
اوقات شرعی تبریز
 
 

 
     

 
سیمای فرزانگان
 
 

 
     
ايميل جديد روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز Ravabetomomi@tbzmed.ac.ir
 
انتصابات
 
 

آقای دکتر محمد علیزاده دانشیاردانشکده تغذیه به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب شد.

در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي رييس دانشگاه، آقایان دکتر کاشفی مهر مدیر مركز امام رضا(ع)، فرهاد اسماعیلی مسئول امور حقوقی، محمد پارسایی مسئول امور قراردادها، خانم جعفریان دبیر کمیسیون تحول اداری، احمدی پور کارشناس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات کارکنان به عنوان اعضاي کمیته حل اختلاف معاملات دانشگاه ماده 94 به مدت دوسال منصوب شدند.

انتصاب دکتر حسین رسولیان بعنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی علوی تبریز

در ابلاغ صادره از سوی دکتر صومی خطاب به دکتر رسولیان این چنین آمده است : با عنایت به تجارب ارزشمند مدیریتی و توانمندی که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی علوی منصوب می شوید ،امیدوارم با بهره مندی از نظرات ارزشمند اعضای محترم هیات علمی ،دستیاران و دانشجویان مقاطع مختلف ،پزشکان ارجمند و کارکنان بزرگوار در ارتقای فرآیندهای آموزشی ،پژوهشی و درمانی مرکز موفق باشید . توفیق شما را از خداوند متعال خواهانم./.

 

آقای دکتر مصطفی پریدار به عنوان مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مديريت منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منصوب شد. در ابلاغ دكتر سيدعلي صدرالسادات، معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خطاب به دكترمصطفي پريدار آمده است: اميد است با همكاري و هماهنگي و تعامل با كليه مديران حوزه معاونت و ديگر معاونتهاي ستادي و معاونتهاي توسعه مديريت و منابع دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و سازمانهاي وابسته در جهت تحقق اهداف زير اقدام نمائيد : - طراحي و اجراي دقيق پروژه ها و اقدام ها در چارچوب برنامه هاي وزارتي و معاونت متبوع - حمايت و پشتيباني مناسب از برنامه هاي كليه معاونتهاي ستادي - بهبود امور رفاهي كاركنان - توسعه و بهبود خدمات پشتيباني - ساماندهي و توسعه برنامه هاي ورزشي كاركنان در ستاد و دانشگاههاي علوم پزشكي - هماهنگي و تعامل با دانشگاههاي علوم پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي عملياتي آنها بديهي است كليه مديران و مشاوران حوزه معاونت در راستاي دستيابي به اهداف مذكور همكاري هاي لازم را با جنابعالي خواهند نمود. توفيق شما را از درگاه ايزد منان خواستارم .

 

خانم دکتر زکیه پیری دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بعنوان سرپرست دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ابلاغ صادره از سوی دکتر صومی خطاب به دکتر پیری این چنین آمده است: با عنایت به تعهدکاری و تجربیات ارزشمند سرکار عالی ، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی منصوب میشوید ،امیدوارم با بهره گیری مناسب از پتانسیل های دانشکده و تعامل با اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان عزیز و کارکنان محترم در جهت ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی تلاش نمائید. توفیق جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواستارم .

دكتروحيد قربانزاده بعنوان مدير مركز آموزشي درماني الزهرا منصوب شد .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در  ابلاغ صادره از سوي دكتر پورآقايي، معاون توسعه ومديريت منابع دانشگاه خطاب به دكتر قربانزاده چنين آمده است :

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر قربانزاده، باسلام واحترام  با توجه به شناختی که از تعهد و درایت جنابعالی سراغ دارم ، به موجب این ابلاغ به عنوان" مدیر مرکز آموزشی و درمانی الزهراء (س) " منصوب میشوید تا با رعايت جهات شرعي و قانوني انجام وظيفه نمائيد ، از درگاه ایزد متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستارم %

دکتر علی اصغر حمیدی  بعنوان مدیرآزمایشگاههای کنترل موادغذایی،آرایشی وبهداشتی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی تبریزمنصوب شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز طی ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر علی اصغر حمیدی استادیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی  اينچنين آمده است:بنابه پیشنهاد معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت و وظایف  آموزشی  بعنوان" مدیرآزمایشگاههای گنترل موادغذایی،آرایشی وبهداشتی "   معاونت غذاوداروی دانشگاه مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال  واستفاده از تجارب اساتید،مدیران وکارشناسان حوزه های مختلف، خدمات جنابعالی در نیل به اهداف نظام سلامت سودمند واقع گردد.
ر
                                                                     

 

دکتر علی ایمانی بعنوان معاون پژوهشي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر ايماني اينچنين آمده است:بنابه پیشنهاد دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی بعنوان" معاون پژوهشی" دانشکده مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید.

 

 

دکتر عباس مجد بعنوان معاون آموزشي دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر محمدحسين صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز خطاب به دكتر مجد اينچنين آمده است:بنابه پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی بعنوان" معاون آموزشی" دانشکده مذکور منصوب میشوید. امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید.

 

دکتر سیامک کاشفی مهربعنوان مدير مركزآموزشي درماني الزهراء(س)منصوب شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكترپورآقايي معاون پشتيباني دانشگاه ، خطاب به دكتركاشفي مهرآمده است: با سلام و احترام ، با توجه به شناختی که از تعهد و درایت جنابعالی سراغ دارم ، به موجب این ابلاغ به عنوان"مدیر مرکز آموزشی و درمانی الزهراء (س)"منصوب میشوید تا با رعايت جهات شرعي و قانوني انجام وظيفه نمائيد .، از درگاه ایزد متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستارم 

 

دكتر سيد يعقوب فتح الهي بعنوان رئيس كارگروه كاهش تصدي دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز خطاب به دكتر فتح الهي اينچنين آمده است:دكتر سيديعقوب فتح الهي پیرو ابلاغیه شماره 95283/5 – 28/11/1392، با استناد به ماده 22آئين نامه اداري و استخدامي دانشگاه و مفاد ماده 7دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت (موضوع بخشنامه شماره 685/105/د – 04/02/1392 و 224/21/د – 13/03/1393)، به موجب این ابلاغ، جنابعالی بعنوان «نماينده اينجانب در كارگروه كاهش تصدي دانشگاه و رئیس كارگروه » منصوب می شويد. امید است حضور، تعامل و همفکری جنابعالی با سایر اعضا در ارتقاء نظام سلامت سودمند واقع گردد.توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.

 

 

دكتر محبوب پورآقايي بعنوان دبير كارگروه كاهش تصدي دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر پورآقايي آمده است:پیرو ابلاغیه شماره 95283/5 – 28/11/1392، با استناد به ماده 22 آئين نامه اداري و استخدامي دانشگاه و مفاد ماده 7دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت (موضوع بخشنامه شماره 685/105/د – 04/02/1392 و 224/21/د – 13/03/1393)، به موجب این ابلاغ، جنابعالی بعنوان «دبیر كارگروه كاهش تصدي دانشگاه» منصوب می شويد.امید است حضور، تعامل و همفکری جنابعالی با سایر اعضا در ارتقاء نظام سلامت سودمند واقع گردد.توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.

 

دکتر داود آقامحمدی بعنوان معاون آموزشي دوره پزشكي عمومي منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي خطاب به دكتر آقا محمدي چنين آمده است: با توجه به شناختی كه ازتعهد ودرايت جنابعالي سراغ دارم وبنابه پیشنهاد رئیس محترم دانشکده پزشکی ، بموجب اين ابلاغ با حفظ سمت آموزشي بعنوان معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده مذکور منصوب می شوید اميداست بااستعانت ازخداوند متعال ورعايت جهات شرعي وقانوني وبهره گيري ازتوان وتجربه خود وهمكاران محترم درپيشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤيد باشيد%

 

آقای محمد باقر رمضانی بعنوان مدير مجتمع فرهنگي رفاهي باشگاه اساتيد وكاركنان دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر پورآقايي خطاب به رمضاني چنين آمده است: با توجه به پیشهاد هیأت امناء باشگاه و شایستگی هایی که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازماني به عنوان « مدیر مجتمع فرهنگی ، رفاهی - باشگاه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز » منصوب می شوید ، امید است با استعانت از درگاه ایزد متعال و لحاظ جوانب شرعی و قانونی ، خدمات جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام سلامت سودمند واقع شود . توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم %

 

خانم سكينه گلجاريان بعنوان معاون آموزشي وپژوهشي دانشكده توانبخشي منصوب شد.

خانم سکینه گلجاریان بنابه پیشنهاد دانشکده توانبخشی و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت بعنوان"معاون آموزشی و پژوهشی"دانشکده مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید.

 

 

آفاي عزت اله سیاسی کارشناس مسئول روابط عمومی دانشگاه بعنوان مسئول دفتر هيات بدوي وتجديد نظر رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز خطاب به آقاي سياسي اين چنين آمده است:  

با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده بدینوسیله با حفظ سمت و پست سازمانی بعنوان مسئول دفتر هیات های بدوی انتظامی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب میشوید تا با نظر رئیس محترم هیئت بدوی انجام وظیفه نمائید توفیق شما را از خداوند سبحان خواستارم.

 

 

دكتر شهريارهاشم زاده بعنوان مدير گروه جراحي عمومي دانشكده پزشكي منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره خطاب به دكتر هاشم چنين آمده است:

باتوجه به پیشنهاد دانشکده پزشکی بدینوسیله با حفظ سمت آموزشی ازتاریخ صدور این ابلاغ بمدت دوسال بعنوان مدیر گروه آموزشی جراحی عمومی آن دانشکده منصوب می شوید .امیداست با اتکال به خداوند متعال موفق ومؤید باشید .

 

ناصر قربانیان عضو هیات علمی دانشگاهبعنوان معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومي در ابلاغ صادره ازسوي دكتر صومي رئيس دانشگاه اين چنين آمده است:بنابه پیشنهاد دانشکده پیراپزشکی و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت بعنوان"معاون آموزشی" دانشکده مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید.

 

دكتر محمدرضا حاجي عليزاده سرخابي پزشك عمومي بعنوان مسئول هماهنگي بهداشت و درمان شهرستان هوراند منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه ابلاغ انتصاب دكتر حاجي زاده بدين شرح است:باعنايت به تعهد و انگيزه كاري كه از جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني بعنوان مسئول هماهنگي بهداشت و درمان شهرستان هوراند منصوب مي شويد تا ضمن هماهنگي با مسئولين محترم ادارات علي الخصوص فرماندار محترم شهرستان و سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان اهر اقدامات لازم را در راستاي اهداف نظام سلامت مبذول داريد بديهي است تمامي اعتبارات مركز بهداشتي و درمان آن شهرستان زيرنظر جنابعالي هزينه خواهد شد توفیق شما را از خداوند سبحان خواستارم .

 

دکترجاوید قاضی زاده بعنوان مسئول دبيرخانه كارگروه سلامت وامنيت غذايي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر قاضي زده چنين آمده است:

با عنایت به تعهد، تجربه و انگیزه کاری که از جنابعالی سراغ دارم و با توجه به جایگاه ارزشمند هماهنگی بین بخشی در تأمین سلامت انسانها ، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت و پست سازمانی بعنوان "مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی" استان که زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه اداره خواهد شد منصوب میشوید.

یقیناً تمامی معاونتها و واحدهای دانشگاه و نیز سایر ارگانها و سازمانهای ذیربط استان در جهت رسیدن به اهداف ترسیم شده شورای عالی سلامت با جنابعالی همکاری شایسته ای مبذول خواهند داشت.توفیق شما را از خداوند سبحان خواستارم.

 

دکتر علی آجودان زاده بعنوان معاون اداري مالي دانشكده پرستاري ومامائي تبريز منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر پورآقايي خطاب به دكترآجودان زاده آمده است:با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده به موجب این ابلاغ جنابعالي بعنوان «معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامائی تبریز »منصوب می شوید ، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال در نیل به اهداف دانشگاه سودمند واقع گردید.

 

 

غلامرضا دوست زاده بعنوان معاون اداري مالي دانشكده توانبخشي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه درابلاغ صادره از سوي دكتر پورآقايي خطاب به دوست زاده آمده است:

با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده به موجب این ابلاغ جنابعالي بعنوان «معاون اداری و مالی دانشکده توانبخشي »منصوب می شوید ، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال در نیل به اهداف دانشگاه سودمند واقع گردید.

 

 

مهندس مصطفی صالحی بعنوان سرپرست مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه منصوب شد. 

به گزار ش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صارده از سوي دكتر پورآقايي معاون پشتيباني خطاب به مهندس صالحي اينچنين آمده است:با توجه به تجارب ارزشمند و شایستگی هایی که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ بعنوان « سرپرست مديریت فني و نظارت بر طرحهای عمراني دانشگاه » منصوب می شوید ، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و استفاده از تجارب اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف ، خدمات جنابعالی در نیل به اهداف نظام سلامت سودمند واقع گردد .

 

دكتر مهرداد رباطي بعنوان سرپرست شبكه بهداشت ورزقان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره خطاب به دكتر رباطي چنين آمده است: با توجه به سوابق مفید و توانمندي كه در جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان ورزقان منصوب مي شويد تا با بهره گیری از مجموعه ظرفیت ها و توانمندیهای ادارات شهرستان ، پزشکان و كاركنان محترم شبکه و با هماهنگی معاونت هاي مختلف دانشگاه نسبت به ارتقاء وضعيت سلامت شهرستان اقدام نمائيد .توفيق شما را از خداوند سبحان خواستارم .

 

 

دكتر كوروش فانوسي بعنوان سرپرست مديريت امور مالي دانشگاه منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي دانشگاه در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر فانوسي چنين آمده است:

دکتر کوروش فانوسی با توجه به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و شایستگی هایی که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ بعنوان «سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه »منصوب می شوید ، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و استفاده از تجارب اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف ، خدمات جنابعالی در نیل به اهداف نظام سلامت سودمند  واقع گردد.

 

دكتر دل آذر بعنوان معاون آموزشي دانشكده داروسازي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه ،در ابلاغ صادره خطاب به دكتر دل آذر اينچنين آمده است:دکتر عباس دل آذر عضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی بنابه پیشنهاد دانشکده داروسازی و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی بعنوان"معاون آموزشی"دانشکده مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید .

 

دكتر برزگر بعنوان مديرمركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي در ابلاغ صادره از سوي دكترصومي ريس دانشگاه خطاب به دكتر برزگر چنين آمده است:دکتر محمد برزگر استاد محترم دانشکده پزشکی سلام علیکم احتراماٌ بنابه پیشنهادمعاون محترم آموزشی و باتوجه به توانمندی علمی ، تعهد ودرایتی که از جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی بعنوان"مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی (EDC)"منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید.

 

دكترحميدرضا عزيز الهي بعنوان سرپرست شبكه بناب منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي درابلاغ صادره خطاب به دكترعزيزالهي آمده است:

آقاي دكتر حمید رضا عزیزالهی پزشك متخصص کودکان ،با توجه به تجربيات ارزشمند و توانمندي كه در جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بناب منصوب مي شويد تا با بهره گیری از مجموعه ظرفیت ها و توانمندیهای ادارات شهرستان ، پزشکان و كاركنان محترم شبکه و با هماهنگی معاونت هاي مختلف دانشگاه نسبت به ارتقاء وضعيت سلامت شهرستان اقدام نمائيد .توفيق شما را از خداوند سبحان خواستارم.

 

دكتر محمدميرزاپور بعنوان سرپرست شبكه ملكان منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي چنين آمده است:

جناب آقاي دكتر محمد میرزاپور پزشك عمومي، با توجه به تجربيات ارزشمند و توانمندي كه در جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان ملکان منصوب مي شويد تا با بهره گیری از مجموعه ظرفیت ها و توانمندیهای ادارات شهرستان ، پزشکان و كاركنان محترم شبکه و با هماهنگی معاونت هاي مختلف دانشگاه نسبت به ارتقاء وضعيت سلامت شهرستان اقدام نمائيد . توفيق شما را از خداوند سبحان خواستارم.

خانم دكتر زكيه پيري بعنوان معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر پيري چنين آمده است:

خانم دکتر زکیه پیری عضو محترم هیات علمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، بنابه پیشنهاد دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت سرکار عالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی بعنوان"معاون آموزشی وتحصیلا ت تکمیلی"دانشکده مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید .

دکتر عبدالناصر رفیع، بعنوان مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده پيراپزشكي منصوب شد

به گزارش وب دا دفتر رابط عمومي در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر رفيع آمده است:جناب آقاي دكترعبدالناصر رفيع ، عضو محترم هيات علمي دانشكده پيراپزشكي با توجه به پیشنهاد دانشکده پیراپزشکی بدینوسیله با حفظ سمت آموزشی از تاریخ صدور این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده مذکور منصوب می شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال موفق و مؤید باشید .

دکتر محبوب نعمتی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی بعنوان قائم مقام معاون غذا ودارو منصوب شد. 

به گزارش وب دا درابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكترنعمتي چنين آمده است :باا توجه به پیشنهاد معاون محترم غذا و دارو دانشگاه و شایستگی هایی که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ با حفظ سمت و وظایف آموزشی بعنوان « مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و قائم مقام معاون غذا و داروی » دانشگاه منصوب می شوید ، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و استفاده از تجارب اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف ، خدمات جنابعالی در نیل به اهداف نظام سلامت سودمند واقع گردد .

دکتر علی عبادی بعنوان قائم مقام معاون درمان منصوب شد.

به گزارش وب دا در ابلاغ صارده از سوي دكتر تقي زاديه خطاب به دكترعبادي اينچنين آمده است: با عنایت به شایستگی هایی که در جنابعالی سراغ دارم ، بموجب این ابلاغ بعنوان قائم مقام اینجانب منصوب می شوید . امید است با استعانت از پروردگار متعال و در نظر گرفتن جوانب شرعی ، قانونی و تعامل با همکاران محترم ، در پیشبرد اهداف معاونت درمان موفق باشید.

 

 

دکتر جاوید صفا عضو هیات علمی دانشکده پزشکی بعنوان دبيرشوراي آموزش مداوم استان منصوب شد.

به گزارش وب دا در ابلاغ صادره خطاب به دكتر صفا آمده است:با عنایت به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه وبا توجه به تعهد وانگیزه کاری كه درجنابعالی سراغ دارم ، بموجب اين ابلاغ باحفظ سمت آموزشی بعنوان "دبیر شورای آموزش مداوم استان "دانشگاه منصوب مي شويد. اميدوارم بااستعانت از خداوند سبحان ورعايت جهات شرعي وقانوني وبهره گيري ازتوان وتجربه خود وهمكاران محترم درپيشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومويد باشيد.

 

دكتر سید رسول هاشمی اقدم بعنوان سرپرست شبكه بهداشت ودرمان اسكو منصوب شد. 

به گزارش وب دا در حكم صادره خطاب به دكتر هاشمي چنين آمده است: با توجه به تجربيات ارزشمند و توانمندي كه در جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسکو منصوب مي شويد تا با بهره گیری از مجموعه توانمندیهای ادارات شهرستان وپزشکان ، كاركنان محترم شبکه وبا هماهنگی معاونت هاي مختلف دانشگاه نسبت به ارتقاء وضعيت سلامت شهرستان اقدام نمائيد . توفيق شما را از خداوند سبحان خواستارم.

 

دكتر محمدرضا شيخ بستان آباد بعنوان سرپرست شبكه مرند منصوب شد.

 

ره گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي در حكم صادره خطاب به دكتر شيخ چنين آمده است: دكتر محمدرضا شیخ بستان آباد پزشك عمومي شاغل در شبكه بهداشت و درمان اسکو،  با توجه به تجربيات ارزشمند و توانمندي كه در جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرند منصوب مي شويد تا با استفاده از مشاركت مديران و كاركنان محترم شبکه و معاونت هاي مختلف دانشگاه و نیز جلب مشاركت مسئولين و مديران ساير سازمان ها و ارگان ها نسبت به ارتقاء فرآيند هاي نظام سلامت شهرستان اقدام نمائيد . توفيق شما را از خداوند سبحان خواستارم.

 

دکتر هادی ولی زاده عضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی

 به گزارش وب دا در ابلاغ صادره خطاب به دكتر ولي زاده آمده است : با توجه به پیشنهاد معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه وتعهد وشايستگي هايي كه درجنابعالی سراغ دارم ، بموجب اين ابلاغ باحفظ سمت بعنوان "مدیر توسعه وفن آوری سلامت " دانشگاه منصوب مي شويد. اميدوارم بااستعانت از خداوند سبحان ورعايت جهات شرعي وقانوني وبهره گيري ازتوان وتجربه خود وهمكاران محترم درپيشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومويد باشيد.

 

دکتر جعفر گنج پور ثالث استادیار دانشکده پزشکی به سمت رئيس مركز آموزشي درماني شهداء منصوب شد.

به گزارش وبدا در ابلاغ صادره خطاب به دكتر گنج پور آمده است:

با توجه به سوابق ارزشمند اجرایی و توانمندي كه در جنابعالی سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان رئیس مركز آموزشي و درماني شهداء منصوب مي شويد، اميدوارم با بهره مندي از نظرات گرانقدر اعضاي محترم هيأت علمي، دستياران ، دانشجويان و كاركنان بزرگوار در ارتقاي فرآيندهاي آموزشي، پژوهشی و درماني مركز موفق باشيدتوفيق بیش از پیش شما را از خداوند متعال خواستارم .

 

آقاي اسماعیل پسیانیان عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی بعنوان معاون اداري مالي دانشكده مذكور منصوب شد.

به گزارش وب دا دفتر مركزي تبريز در ابلاغ صادره از سوي دكتر پورآقائي معاون پشتيباني دانشگاه خطاب به پسيانيان چنين آمده است:

 بنابه پیشنهاد ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و باتوجه به شناختی که از تعهد ودرایت جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی بعنوان" معاون اداری ومالی"  دانشکده مذکور منصوب میشوید امیداست با استعانت از خداوند متعال ورعایت جهات شرعی وقانونی وبهره گیری از توان وتجربه خود وهمکاران محترم درپیشبرد امورمحوله وتحقق اهداف دانشگاه موفق ومؤید باشید.

 

 

دكتر محمدرضا افهمي به مرتبه علمي استادي عضو هيات علمي دانشكده پزشكي به مرتبه علمي پزشكي ارتقاء يافت.

 

دكتر محسن سكوتي عضو هيئت علمي دانشكده پزشكي به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت.

 

دكتر مجتبي ورشوچي عضو هيئت علمي دانشكده پزشكي به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت.

 

دكتر سكينه محمدعليزاده بعنوان رئيس دانشكده پرستاري ومامايي تبريز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حكم صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر محمدعليزاده آمده است:

دکتر سکینه محمد علیزاده دانشیارمحترمه دانشکده پرستاری و مامایی با توجه به سوابق ارزشمند آموزشی و پژوهشی جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، بدینوسیله بعنوان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی منصوب میشوید. امیدوارم با استفاده از نظرات و همکاریهای ارزشمند اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و استعانت از خداوند سبحان در ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشکده موفق باشید.

 

دكتر محمدرضا رئيسي بعنوان سرپرست شبكه بهداشت ودرمان جلفا منصوب شد.

به گزارش وب دا در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر رئيسي اينچين آمده است:دكتر محمدرضا رئيسي پزشك عمومي شاغل در شبكه بهداشت و درمان سراب  با توجه به تجربيات ارزشمند و توانمندي كه در جنابعالي سراغ دارم به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان جلفا منصوب مي شويد تا با استفاده از مشاركت مديران و كاركنان محترم شبکه و معاونت هاي مختلف دانشگاه ونیز جلب مشاركت مسئولين و مديران ساير سازمان ها و ارگان ها نسبت به ارتقاء فرآيند هاي نظام سلامت شهرستان اقدام نمائيد . توفيق شما را از خداوند سبحان خواستارم

 

دکتر علی تقی زادیه دانشیار دانشکده پزشکی به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ابلاغ صادره از جانب دكتر صومي خطاب به دكتر تقي زاديه آمده است:

با عنایت به تجربه کاری مفید در مدیریت طب اورژانس و تعهد کاری که در جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب می شوید. انتظار دارم با رعایت جهات شرعی ، قانونی و مد نظر قرار دادن سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه، برنامه سلامت دولت یازدهم و برنامه تحول نظام سلامت و استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیات علمی و کارکنان محترم و با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و ارتقای برنامه های دانشگاه مجموعه توان خود را بكار گرفته و موجبات رضايت حق و مردم عزيز را فراهم سازيد .

گفتني است دكتر تقي زاديه فارغ التحصيل پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز درسال 1375، اخذ مدرك تخصصي داخلي 1382 و فوق تخصصي ريه در سال 1387 از دانشگاه شهيد بهشتي و مدير گروه طب اورژانس از سال 1389 تاكنون و 9 سال سابقه كار در اورژانس از سوابق علمي ايشان بوده و هم اكنون نيز با رتبه علمي دانشياري در دانشگاه علوم پزشكي تبريز مشغول فعاليت است.

 

دکتر باب اله قاسمی به عنوان مشاور دانشگاه و رئيس اداره ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات دانشگاه منصوب شد.

به گزارش وبدا دفترمركزي تبريزدر حكم صادره ازسوي دكتر صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز خطاب به دكترقاسمي آمده است: با عنایت به تجربه کاری ارزشمند در حوزه های بیمه و معاونت درمان و صداقت و انگیزه قوی خدمت که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور رئيس دانشگاه و رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب میشوید، امیدوارم با بررسی دقیق وظایف سازمانی خود در حيطه هاي ارزیابی عملکرد مجموعه، بازرسی های هدفدار از حوزه های مربوطه و ایجاد ساختاری پاسخگو به شکایات مشتریان داخلي و خارجي جايگاه اداره مذكور را در كلان مديريت دانشگاه ارتقاء بخشيد .

 

 دكتر عليرضا فرج الهي به عنوان مدير تبيت بدني دانشگاه منصوب شد.

به گزارش وبدا درابلاغ صادره خطاب به دكتر فرج الهي اين چنين آمده است: با عنايت به پيشنهاد معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه و تعهد و شايستگي هايي كه در جنابعالي سراغ دارم، به موجب اين ابلاغ با حفظ سمت آموزشي بعنوان" مدير تربيت بدني دانشگاه" منصوب مي شويد. اميدوارم با استعانت از خداوند سبحان و رعايت جهات شرعي و قانوني و بهره گيري از تمامي توان و تجربه خود و همكاران آن مديريت گام هاي ارزشمندي در جهت ارتقاء سلامت مجموعه عظيم دانشگاه از خانه هاي بهداشت تا دانشكده ها برداريد، بي شك دلسوزان ، مديران و اصحاب تجربه شمارا در اين امر مهم ياري خواهند نمود

 

دكتر علي جنتي ، بعنوان رئيس دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

به گزارش وب دا در ابلاغ صادره از سوي دكتر صومي خطاب به دكتر جنتي چنين آمده است:

 با عنایت به تعهد کاری و تجربیات ارزشمند جنابعالی ، به موجب این ابلاغ بعنوان « رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی » منصوب می شوید ، امیدوارم با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری مناسب از پتانسیل های دانشکده و نظرات ارزشمند اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز و کارکنان محترم در جهت ارتقاء جایگاه دانشکده تلاش نمایید . توفیق جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواستارم.

 

دكتر عبدالحميد چاوشي ، به سمت رئيس بيمارستان امام خميني شهرستان كليبر منصوب شد.

 

مجيد اصلان آبادي، به عنوان «معاون اداري و مالي دانشكده پزشكي » منصوب شد.

 

دكترسعيد سقطي زاد به عنوان " مدير امنيت اطلاعات دانشگاه " منصوب شد .

 

دكترمهدي اميرنيا، به عنوان «معاون تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي» منصوب شد.

 

دكترعلي مشكيني، به عنوان «معاون امور هيات علمي دانشگاه » منصوب شد.

 

خانم دكتر مهستي عليزاده به سمت "رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت "  منصوب شد.

 

دكتراحد اسلامي، به عنوان «مدير مركز آموزشي درماني كودكان » منصوب شد.

 

دكتر داود عليپور ، به عنوان «مدير مركز آموزشي درماني سينا » منصوب شد.

 

دكتروحيد زمان زاده ، به عنوان «قائم مقام معاون آموزشي» دانشگاه منصوب شد.

 

دكترمهدي فرهودي، به عنوان «مدير پژوهشي» معاونت تحقيقات فناوري دانشگاه منصوب شد

 

عبدالله صفري به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد درمعاونت «درمان» دانشگاه منصوب شد

غلامعلي دهقاني به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در راستای «اموردانشجويي و فرهنگي» دانشگاه منصوب شد

 

سيدفاضل حسيني به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در راستای «سلامت اداري» دانشگاه منصوب شد

 

صادق صادقي فر به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد  در راستای «خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع» دانشگاه منصوب شد

 

امیرعطاری، به عنوان «نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد» در مدیریت «امور مالی» دانشگاه منصوب شد

 

حسن كربلايي به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در مدیریت «تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای» دانشگاه منصوب شد

 

محمد رحمت به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در «تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای» دانشگاه منصوب شد

 

 امير عطاري به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در مديريت امور مالي دانشگاه منصوب شد

 

علي ساساني به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در امور نيروي انساني و امور خدمات پشتيباني دانشگاه منصوب شد

 

بابك عطاشيخ به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در معاونت امور تحقيقات وفناوري منصوب شد دكتر

 

وحيد زمانزاده به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در «امور آموزشي» دانشگاه منصوب شد

 

جواد درخشان به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی عملکرد در معاونت امور درمان دانشگاه منصوب شد

خانم

 

زينب فدايي بمدت يكسال به عنوان سرپرست دفتر پرستاری بیمارستان رازی

مرندمنصوب شد  

 

دكتررضا عاقبتي ملكي به عنوان دبیرکمیته پدافند غیرعامل دانشگاه منصوب شد

 

غلامرضاحسني اصل بابايي به عنوان رابط آموزشی و مسئول هماهنگی آموزش حوزه رياست دانشگاه منصوب شد

 

دكترجعفر رحيمي پناهي به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشكي منصوب شد

 

دكتراميربهرامي به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آموزشی بیماریهای داخلی  دانشكده پزشكي منصوب شد

 

خانم دكترمهستي عليزداه به مدت دوسال به عنوان مدير گروه آموزشي پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي منصوب شد

 

دكترسيديعقوب فتح الهي به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در «کمیته اصلی واگذاری دانشگاه» منصوب شد

 

دكتراحمدظهيرنيا مشاور رياست دانشگاه در امورمشاركتهاي مردمي وسازمانهاي مردم نهاد NGO منصوب شد

 

حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا يوسف خيري رييس محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري بعنوان رئيس كميسيون تخصصي هيات مميزه، منصوب شد

 

خانم زهره طهماسبي بعنوان رئيس خدمات پرستاري مركز آموزشي درماني طالقاني منصوب شد.

----------------------------------------------------------------------------

 

دكتر نصرت اله ضرغامي به عنوان معاون آموزشي دانشكده علوم نوين پزشكي منصوب شد.

 

دكتر ايوب مالك بعنوان مدير گروه آموزشي روانپزشكي دانشكده پزشكي منصوب شد.

 

دكتر يحيي رسول زاده بعنوان مدير گروه آموزشي بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت منصوب شد.

 

دكتر مليحه اسدالهي حاجي كرد بعنوان مدير گروه آموزشي كودكان دانشكده پرستاري ومامايي تبريز منصوب شد.

 

دكتر سميه حلاج نژادي بعنوان رئيس كميته تحقيقات دانشجويي منصوب شد.

 

دكتر علي پورزند بعنوان مديرگروه جراحي عمومي دانشكده پزشكي منصوب شد.

 

دكتر مجيد خليلي بعنوان سرپرست معاونت اداري مالي دانشكده توانبخشي منصوب شد.

 

 

دكتر فريبا قادري بعنوان معاون آموزشي پژوهشي دانشكده توانبخشي منصوب شد.

 

دكتر علي عابدالهي بعنوان معاون پژوهشي دانشكده علوم نوين پزشكي منصوب شد.

 

دكتر محمدنوري بعنوان مدير گروه آموزشي بيولوژي توليد مثل دانشكده علوم نوين پزشكي منصوب شد.

 

دكتر عديله شيرمحمدي بعنوان مدير گروه آموزشي پريودنتيكس دندانپزشكي منصوب شد.

 

آقاي ناصر قربانيان بعنوان مدير گروه آموزشي هوشبري دانشكده پيراپزشكي منصوب شد.

 

دكتر جواد مهدي پور مدير هسته گزينش دانشگاه بعنوان عضو كميته ستاد ارتقاي سلامت نظام اداري ومبارزه با رشوه منصوب شد.

 

دكتر محمداصغري جعفرآبادي بعنوان معاون پژوهشي دانشكده بهداشت منصوب شد.

 

دكتر محمدحسين بيگلو بعنوان مدير گروه آموزشي كتابداري و اطلاع رساني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

 

دكتر عزيز همايوني راد بعنوان معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده تغذيه منصوب شد.

 

دكتر محمدمسافري بعنوان معاون آموزشي دانشكده بهداشت منصوب شد.

 

دكتر بهرام پورقاسم گرگري بعنوان معاون پژوهشي دانشكده تغذيه منصوب شد.

 

دكتر فريبا قادري بعنوان مدير گروه آموزشي فيزيولوژي دانشكده توانبخشي منصوب شد.

 

دكتر علي جنتي بعنوان معاون اداري مالي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

 

دكتر زكيه پيري بعنوان مدير گروه آموزشي مدارك پزشكي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

 

دكترمحمدعليزاده بعنوان معاون پژوهشي دانشكده مديريت  و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

 

دكترفرامرز پور اصغر بعنوان مدير گروه انفورماتيك دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي منصوب شد.

 

دكتر محمد حسين صومي بعنوان مدير گروه آموزشي بيماريهاي داخلي دانشكده پزشكي منصوب شد.

 

دكتر سيد كاظم مدائن بعنوان مدير گروه آموزشي اورولوژي دانشكده پزشكي منصوب شد.

 

دكتر علي پاشاپور بعنوان مدير گروه بيماريهاي مغز واعصاب دانشكده پزشكي منصوب شد.

 

دكتر رعنا كيهان منش بعنوان سرپرست مركز تحقيقات دانشجويي زير نظر مركز رشد استعدادهاي درخشان منصوب شد

 

دكتر احمدرضاجودتي بعنوان رئيس بخش جراحي قلب و عروق مركز آموزشي درماني شهيد مدني تبريز

 

دكتر پروين باستاني بعنوان معاون آموزشي مركز آموزشي درماني طالقاني منصوب شد

 

سيدفاضل حسيني بعنوان دبير كميته سلامت اداري منصوب شد

 

دكترسعيدسقطي زاد بعنوان دبير كميته هاي افزايش بهره وري و استقرارنظام جامع مديريت عملكرد ، تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقاء روحيه خودكنترلي دركارها

 

مهندس رسول سرخوش بعنوان دبير كميته استقرار دولت الكترونيك منصوب شد

 

دكتر علي جنتي بعنوان مدير گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي دانشكده مديريت و اطلاع رساني منصوب شد

 

دكتر منوچهر خوش باطن بعنوان مدير مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه منصوب شد

 

دكتر ليلا راننده دلكش بعنوان معاون آموزشي دانشكده مديريت و اطلاع رساني رساني پزشكي منصوب شد

 

دكتر عليرضا فرج الهي بعنوان مدير گروه آموزشي مجازي زبان دانشكده پزشكي

 

دكتر حيدرعلي اسماعيلي بعنوان دبير هيات امناي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

 

دكترعيوض حسينعلي زاده بعنوان رئيس سرپرست شبكه بهداشت و درمان مرند منصوب شد

 

دكتر سياوش دستمالچي بعنوان رئيس مركز رشد بيوتكنولوژي داروئي منصوب شد

 

دكتر احمد كشتكار بعنوان مدير گروه آموزشي فيزيك پزشكي دانشكده پزشكي منصوب شد

 

دكترمنوچهر خوش باطن  بعنوان رئيس مركز رشد استعداد هاي درخشان منصوب شد

 

غلامرضا اكبرزاده بعنوان سرپرست مركز آموزشي درماني چشم پزشكي علوي منصوب شد 

 

علی پور مقدم بعنوان سرپرست شعبه بین المللی دانشگاه و امور بهداشت و درمان منطقه آزاد ارس منصوب شد


دكتر افشين گلاب بهبهاني بعنوان رئيس بخش كودكان شعبه بين الملل ارس منصوب شد

دكترمحمدايرجيان بعنوان رئيس بخش ارتوپدي شعبه بين الملل ارس منصوب شد

دكتر رامين آژوغ بعنوان رئيس بخش جراحي شعبه بين الملل ارس منصوب شد

دكترعلي فخاري بعنوان رئيس بخش روانپزشكي شعبه بين الملل ارس منصوب شد

دكترمريم واعظي بعنوان رئيس بخش زنان و زايمان شعبه بين الملل ارس منصوب شد

دكترابوالقاسم جويبان قراملكي بعنوان مديرگروه آموزشي شيمي داروئي دانشكده داروسازي منصوب شد

دكترميرموسي ميري نژاد بعنوان مديرگروه آموزشي بيهوشي دانشكده پزشكي منصوب شد

دكترمنوچهرخوش باطن بعنوان رئيس مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي منصوب شد

دكتر عباس شفايي بعنوان مدير گروه آموزشي راديولوژي دانشكده پيراپزشكي منصوب شد

دكتر سپيده وثوق حسيني بعنوان مدير گروه آموزشي پاتولوژي دهان ودندان دانشكده دندانپزشكي منصوب شد 

دكترناصراصل امين آبادي بعنوان مديرگروه آموزشي كودكان دانشكده دندانپزشكي منصوب شد

دكترعليرضا غفاري بعنوان رئيس مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي منصوب شد

دكترعليرضا استاد رحيمي به عنوان رئيس مركز تحقيقات علوم تغذيه منصوب شد

 دكترقدمعلي طالبي به عنوان معاون آموزشي پژوهشي دانشكده توانبخشي منصوب شد

 دكتر محمودرضا ميري به عنوان مشاور رياست دانشگاه منصوب شد

دكتر جعفرصادق تبريزي به عنوان رئيس پژوهشكده سلامت قلب و ريه منصوب شد

 دكتررعنادائي سرخابي به عنوان معاون آموزشي مركز آموزشي درماني نيكوكاري منصوب شد

 دكترمهري جعفري شبيري بعنوان مديرگروه آموزشي بيماريهاي زنان منصوب شد

دكتر ناصر اصلان آبادي به عنوان مدير آموزشي گروه بيماريهاي قلب و عروق منصوب شد

دكتر محمدآقازاده بعنوان مدير گروه آموزشي ميكروب و ويروس شناسي منصوب شد

دكترجاويد هميشه كار به عنوان معاون پژوهشي وآموزشي مركز تحقيقات كاربردي داروئي منصوب شد

دكتر مسعود نادرپور به عنوان مدير گروه آموزشي گوش و حلق و بيني منصوب شد

دكتر صمد هژيراز سوي رياست دانشكده پزشكي بعنوان رئيس بخش اورولوژي مركز آموزشي درماني سينا منصوب شد

دكتر هادي حسن خاني  بعنوان رئيس بخش گروه آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي مركز آموزشي درماني سينا منصوب شد

رسول زارع زاده بعنوان سرپرست روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

دکتر رسول صادق بعنوان سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان منصوب شد

صالح حيدريان بعنوان عضو علي البدل هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دانشگاههاي علوم پزشكي شمالغرب كشور

حجت الاسلام و المسلمین یوسف خیری بعنوان مشاور رياست دانشگاه منصوب شد

دکتر حامد جعفرزاده بعنوان مدیر امور درمان معاونت درمان دانشگاه منصوب شد

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن عرفانی راد بعنوان معاون دانشجوئي و فرهنگي شعبه بين المللي دانشگاه (ارس) منصوب شد

ناصر خفاف پوركميلي بعنوان مسئول ستاد تملك دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد

دكتر مسعود پزشكيان بعنوان مديرگروه جراحي قلب و ريه منصوب شد

دکتر سیاوش سوادی اسکویی بعنوان مدير گروه ترميمي دانشكده دندانپزشكي منصوب شد

دكتر سید کاظم شکوری بعنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد
دكتر شيخ بستان آباد به عنوان سرپرست شبكه بهداشت اسكو منصوب شد

دکتر جلال فرمانی به سمت سرپرستي شبكه بهداشت خداآفرين منصوب شد

دكتر حبيبي پور به عنوان معاون اداري و مالي دانشكده پزشكي منصوب شد

دكتر سید کاظم شكوري  به عنوان رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد.

دكترصالح ملكي بعنوان سرپرست شبكه ملكان منصوب شد

دکتر وحید رضا نور آبادي به عنوان سرپرست شبكه بناب منصوب شد

دكتر علي اكبر طاهر اقدم به عنوان معاون امور هيأت علمي دانشكده پزشكي منصوب شد

دکتر علیرضا پزشکی به عنوان رییس جدید بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)میانه منصوب شد

 دكترفتحي آذر به عنوان مديرگروه فارماكوگوزي دانشكده داروسازي منصوب شد.

خانم سهيلا مالكي به عنوان نايب رئيس انجمن كوهنوردي كاركنان واستادان دانشگاه منصوب شد.

آقايان جوادفرزاني ، مقصود سرخابي ، كلام ا... عباسي و خانم فرح پيماني به عنوان عضو انجمن كوهنوردي كاركنان و استادان دانشگاه منصوب شدند.

دكتر محمدسعيد حجازي به عنوان مدير گروه آموزشي بيوتكنولوژي منصوب شد.

دكتر عليرضا جواد زاده به عنوان مدير گروه آموزشي بيماريهاي چشم منصوب شد.

دكتر محمدباقر حسيني بعنوان عضو كميته ترويج تغذيه با شيرمادر منصوب شد.

صادق صادقي فر مسئول واحد طرح تكريم دانشگاه به عنوان مسئول ميز خدمت دانشگاه منصوب شد.
دكتر رفيقي به عنوان مدير گروه ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي منصوب شد
دكتر نيك آذر به سمت سرپرست مؤسسه آموزش سلامت شهرستان اهرمنصوب شد  
دکتر بایرامی به عنوان سرپرست موسسه آموزش سلامت شهرستان سراب منصوب شد  

دکتر میر موسی میری نژاد به عنوان معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

حميد منجم به عنوان مشاور جوان در امور دانشجويي منصوب شد

دكتر شكوري به عنوان مدير گروه طب فيزيكي و توانبخشي منصوب شد

دکتر حميد طايفي نصرآباد بعنوان معاون اداري مالي دانشكده علوم نوين پزشكي منصوب شد
مهندس رسول سرخوش به عنوان سرپرست IT دانشگاه منصوب شد

دكتر بيلان به سمت مدير گروه بيماريهاي كودكان دانشكده پزشكي منصوب شد

دكتر احمد مجتهدي به عنوان معاون بهداشتي درماني دانشكده مراغه منصوب شد

دكتر مهتدي نيا به عنوان مدير گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده بهداشت وتغذيه منصوب شد

دكتر کاظم قهرمان زاده بعنوان رئيس اداره امور آزمايشگاه هاي طبي استان آذربایجانشرقی منصوب شد

محمد غلامحسني بعنوان سرپرست مديريت امور نيروي انساني دانشگاه منصوب شد

نادر حسن نژاد به عنوان مدير خدمات پرستاري مركز آموزشي درماني شهيدمدني منصوب شد  

دکتر آرش محققی به عنوان رئيس مركز آموزشي درماني رازي منصوب شد

ball-mmm.gif سيفعلي نصرتي بعنوان مشاور رئيس دانشگاه و رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب شد

ball-mmm.gifصالح حیدریان بعنوان سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی منصوب شد

ball-mmm.gifعليرضا پاشايي فربا حفظ سمت مديريت حراست،به عنوان مشاور قائم مقام وزير در استان و رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر رسول صادق به سمت دبير كميته ساماندهي گردشگري سلامت دانشگاهمنصوب شد   
ball-mmm.gifدکتر تیمور حضرتیان به سمت معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکیمنصوب شد

ball-mmm.gif دکتر محمد باقر حسینی به سمت مدير روابط دانشگاهي و بين المللي و سمينار منصوب شد

ball-mmm.gif سیامک تقی پور ظرف سازبه عنوان سرپرست اداره حسابداري مديريت (اداره اموال )منصوب شد

ball-mmm.gifدکتر رامین آژوغ به عنوان سرپرست بيمارستان طالقاني منصوب شد

ball-mmm.gifصالح حيدريان به سمت معاون مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه منصوب شد
ball-mmm.gifدكتر سعيد عزيزی بعنوان رئيس شبكه بهداشت و درمان ملكان معرفي شد

ball-mmm.gifدكتر احمد مجتهدي به سمت مدير شبكه بهداشت و درمان مراغه منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر اميرعلي آسياباني بعنوان معاون مدير حوزه رياست دانشگاه منصوب شد 

ball-mmm.gif دكتر حسين عبادي به عنوان قائم مقام معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه منصوب شد

 

 ball-mmm.gifدكترمحمد ابراهيم اعياني به عنوان رئيس مركزآموزشي درماني اسدآبادي تبریزمنصوب شد

ball-mmm.gifدكتر رضا دلجوان بعنوان مدير توسعه و منابع معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي تبريزمنصوب شد

ball-mmm.gifدكتر رسول صادق بعنوان دبير كميته پدافند غير عامل دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر رسول صادقبه عنوان  قائم مقاممعاونت درمان و مدير درماندانشگاه علومپزشکیتبریزمنصوب شد

ball-mmm.gifدکتر جعفرزادهبعنوان مدیرمرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیاستان آذربایجانشرقیمنصوب شد

ball-mmm.gifدكتر ناصر صمدي بعنوان رئيس دانشكده علوم نوين پزشكي منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر مهدي نظري بعنوان سرپرست دبيرخانه شوراي انضباطي بدوي دانشگاه منصوب شد

ball-mmm.gifدکتر صمد طاهري بعنوان مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميانه منصوب شد

ball-mmm.gifمجيد اصلان آباديبعنوانمديرتربيت بدنيدانشگاهمنصوبشد

ball-mmm.gifدكترعباسعلیدرستیبه سمترئيسبيمارستانالزهراء(س(تبريز منصوب شد

 

ball-mmm.gifدكترجعفر صادق تبريزي بعنوان مدیر گروه آموزشی خدمات بهداشتی و درمانی و بهداشت عمومی منصوب شد

ball-mmm.gif باحكم صادره از سوي دكتر يعقوبي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تبريز:اردشير بهروزي بعنوان مدير مركز آموزشي،درماني طالقاني منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر سيدوحيد سيدحسيني به رياست بيمارستان دكتر ساجدي هاديشهر منصوب شد.

ball-mmm.gif  با صدر ابلاغي از سوي رياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز دكتر يعقوبي :حجت الاسلام سیدضياء الدين عليانسب بعنوان مشاور فرهنگي رئيس دانشگاه منصوب شدند

 ball-mmm.gif با صدور ابلاغي از طرف دكتر عليرضا يعقوبي سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریزصورت گرفت:دكتر زهرا فردي آذر به سمت سرپرست دانشكده علوم نوين پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريزمنصوب شد

ball-mmm.gif با صدور حكمي از سوي دكتر عليرضا يعقوبي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز :  دكتر حبيب جباري رنجبر به سمت سرپرست مركز مديريت كشوري سلامت منصوب شد

ball-mmm.gif با صدور حكمي از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز: حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی عهده دار سمت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي تبريز گردید

ball-mmm.gifبا ابلاغ صادره از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي دکتر زهرا فردی آذر به سمت رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب گرديد. 

ball-mmm.gif با حكم صادره از جانب آقاي دكتر عليرضا يعقوبي ،دكتر محمدعلي تربتي به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تبريزمنصوب گرديد.

ball-mmm.gifآقاي دكترحبيب جباري به سمت سرپرست مركز كشوري مديريت سلامت NPMC منصوب شد .

 ball-mmm.gif دكتر اصغرزاده بعنوان مدير حوزه رياست و دبير هيئت رئيسه دانشگاه منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر ميري نژاد به سمت مديرگروه بيهوشي دانشكده پزشكي منصوب شد

ball-mmm.gif خانم دکتر زهرا فردی آذر با حفظ سمت،بعنوان سرپرست بیمارستان طالقانی تبریزمنصوبشد

ball-mmm.gif با حكم صادره از جانب آقاي دكتر عليرضا يعقوبي ،دكتر باب اله قاسمي به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تبريزمنصوب گرديد.

ball-mmm.gifبا ابلاغ ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جناب آقای پرویز محمدی نسب بعنوان معاون اداری و مالی مرکز آموزشی و درمانی سینا منصوب گردید 

ball-mmm.gifجناب آقای دکتر علیرضا صادقپوربعنوان معاون پشتیبانی دانشگاه منصوب شدند
ball-mmm.gif مهندس اسدالله مقدم بعنوانسرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تبریزمنصوب شد

ball-mmm.gif دكتر عليرضا فرنام بعنوان سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gif قهرمان شيرزاد بعنوان رئيس اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gif دكتر محمد آقازاده بعنوان مديرگروه آموزشي ميكروب شناسي و ويروس شناسي دانشكده پزشكي منصوب شد

ball-mmm.gifعلي نعمتي بعنوان مشاور رياست دانشگاه در امور پرستاري منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر عليرضا يعقوبي بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gifكيوان نظامي دوست علمداري به عنوان مدير بيمارستان 64 تختخوابي دكتر ساجدي هاديشهر منصوب شد


 ball-mmm.gifدكتر سعيد سقطي زاد بعنوان سرپرست دفتر رياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gifمجید اصلان آبادی بعنوان مدير گروه علوم پايه دانشكده پيراپزشكي منصوب شد

ball-mmm.gifدکتر بهنام مـرادی بعنوان مدير مركز آموزشي درماني شهدا تبریز منصوب شد
 ball-mmm.gifغلامرضا اكبرزاده بعنوان مدير مركز آموزشي درماني علوي تبریز منصوب شد
ball-mmm.gifدكتر سياوش دستمالچي  بعنوان مدیر گروه آموزشی شیمی داروئی دانشکده داروسازي منصوب شد.

ball-mmm.gifحجت الاسلام سيدضياءالدين عليا نسب به عنوان مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر بهروز نقيلي بعنوان مدير گروه بيماريهاي عفوني دانشكده پزشكي منصوب شد

ball-mmm.gif آقاي دكتر محمدعلي كريمي اقدم به عنوان سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان منصوب شد

ball-mmm.gifآقاي دكتر اسماعيل فلاح به عنوان سرپرست دانشكده پيراپزشكي دانشگاه منصوب شد

ball-mmm.gifآقايدكترسياوش سوادي اسكوييبعنوان مدير گروهآموزشي ترميمي دانشكده داندانپزشكي تبریز منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر عباس فيضي بعنوان سرپرست جديد شبكه بهداشت و درمان هشترود منصوب شد

ball-mmm.gifدكتر محمود نظر پور بعنوان رئيس شعبه بين المللي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز منصوب شد.

ball-mmm.gifدکتر بهروز نیک نفس به عنوان معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد.

ball-mmm.gifدكتر سيمين مشايخي بعنوان مدير گروه داروسازي باليني دانشكده داروسازي  منصوب شد.

ball-mmm.gifآقاي يوسف اشرفي به عنوان سرپرست خدمات پرستاري مركز آموزشي درماني  امام رضا (ع) منصوب شد.

ball-mmm.gifدكتر احمد كشتكار بعنوان مدير گروه آموزشي فيزيك پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد.

ball-mmm.gif سرکار خانم حسنیه کمالی به عنوان  مدیر خدمات پرستاری بیمارستان الزهراء منصوب شد 

ball-mmm.gifآقاي صادق صادقي‌فر بعنوان مسئول طرح تکریم ارباب رجوع و دبير

ستاد پيگيري نامه‌هاي رياست جمهوري و مسئول سامانه الكترونيكي ارتباطات مردم با دولت(سامد) در دانشگاه منصوب شد.

 

ball-mmm.gifآقاي دكترصمد طاهري بعنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان چاراويماق منصوب شد.

ball-mmm.gifآقايعليرضا پاشايي فر در سمت مدير حراست دانشگاه علوم پزشكي تبريز ابقا شد

ball-mmm.gif آقاي دكتر علي مشكيني بعنوان معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مصوب شد

ball-mmm.gif دكتر حسين رسوليان به سمت سرپرست مركز آموزشي درماني علوي

منصوب شد

 

ball-mmm.gifخانم دكتر نسرين مالكي ديزجي به سمت سرپرست دانشكده

داروسازي منصوب شد

 

ball-mmm.gifآقاي دكترمجتبي ورشوچي به سمت بعنوان معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي منصوب شد

 

ball-mmm.gifآقاي دكترفيروز صالح پور بعنوان سرپرست دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شد

 

 ball-mmm.gifآقاي دكترعليرضا فرج الهي بعنوان مدير روابط دانشگاهي و بين المللي و سمينارها منصوب شد

 

ball-mmm.gif آقاي دكتراحمد مجتهدي بعنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان ملكان منصوب شد

 

ball-mmm.gif آقاي حبيب قاضي زاده بعنوان مديرمجتمع فرهنگي،رفاهي ورزشي و آب درماني سينا منصوب شد

 

ball-mmm.gifدكتر محمدرضا رشيدي بعنوان معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی

  تبریز منصوب شد
 
ball-mmm.gifدكترحسین عبادي بعنوان مدیر جدید امور دانشجویی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز منصوب شد
 
ball-mmm.gifدكتر سعيدثمودي بعنوان مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 منصوب شد
 
ball-mmm.gifدكتر عليرضا جواد زاده بعنوان رئیس  دانشگاه علوم پزشكي تبريز

منصوب شد

 

 

 


 

ball-mmm.gifآقای دکتر خلیلی طی حکمی جناب آقای دکتر آرش محققی را به سمت رئیس اداره مشاوره و راهنمائی و دانشجوئی  منصوب کردند

 

ball-mmm.gifطی حکمی از طرف آقایدکتر خلیلی  آقای دکتر حسینعبادی به عنوان

 مدیردفتر ریاست دانشگاهمنصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر خلیلی طی حکمی جناب آقای دکتر بهنام غفارزاده متخصص

چشم را به سمت رئیس مرکز آموزشی درمانی علوی منصوب کردند

 

ball-mmm.gif

آقای دکتر خلیلی طی حکمی جناب آقای دکتر عادل ابراهیم زاده 

 را به سمت معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان اسکو منصوب کردند

ball-mmm.gifآقای دکتر خلیلی طی حکمی جناب آقای دکتر علی احسانی را به سمت سرپرست دانشکده پرستاری مامادی مراغه منصوب کردند 

ball-mmm.gif آقای علی اصغرکاظم زاده بعنوان مدیر عامل باشگاه منصوب شدند
ball-mmm.gifآقای  صادق صادقی فر به سمت  مسئول طرح تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی منصوب شدند

ball-mmm.gif آقای محمد حسین نوین به عنوان دبیر ستاد پیگیری نامه های ریاست جمهوری و مسئول سامانه الکترونیکی ارتباطات مردم با دولت (سامد) منصوب شدند

ball-mmm.gifخانم دکتر زهرا فردی آذر به سمت رئيس مركز آموزشي و درماني الزهراء (س) منصوب شدند

 ball-mmm.gif آقای دکتر رحیم شکرانی هوشمند بناب به سمت سرپرست شبكه بهداشت ودرمان بناب منصوب شدند

ball-mmm.gif آقای  غلامرضا دوست زاده بعنوان مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی در رسانه های سیستم فرماندهی مدیریت بحران منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای مختار ارحمی بعنوان مدیر امور فرهنگی دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر محمّدرضا صادقی به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز منصوب شد

ball-mmm.gifآقای دکترعلی هاشمی بعنوان مدیر دفتر ریاست دانشگاه منصوب شدند  

ball-mmm.gifآقای دکتراحمد علی خلیلی به عضویت شورای علمی دفتر نخبگان استان آذربایجانشرقی منصوب شدند 

ball-mmm.gifآقای  مهرداد عبداله زاده به سمت مدیریت استخر دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای غلامرضا اکبر زاده  به سمت مدیریت مرکز آموزشی درمانی رازی منصوب شدند

ball-mmm.gifخانم دکتر پروین باستانی رئیس مرکز آموزشی و درمانی طالقانی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای اسماعیل رشتبران به سمت مسئول امور حقوقی دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر میرحسین شریف زاده به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان اسکو منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر علی پور مقدم به سمت سرپرست شبکه بهداشت جلفا منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر علیرضا محمدی مطهری به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان بستان آباد منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر محمدرضا جمشیدی به سمت سرپرست شبکه بهداشت شهرستان مرند منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای سیدضیاء الدین علیانسب به سمت معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای مهرداد عبداله زاده به سمت سرپرست امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر امیدی به عنوان عضو گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر همت مقصودی به سمت ریاست مرکزآموزشی درمانی سینا منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای غلامرضا دوست زاده به سمت مسئول طرح تکریم دانشگاه علوم پزشکی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر یعقوب شیویاری به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان میانه منصوب شدند

آقای دکتر رضا علیزاده دیزجی به سمت سرپرست شبکه بهداشت ودرمان آذرشهرمنصوب شدند .

ball-mmm.gifآقای دکتر امین نوروزی به عنوان سرپرست اداره امور آزمایشگاههای استان  منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر پورعلی بابا به عنوان رئیس دانشکده دندانپزشکی منصوب شد

ball-mmm.gifآقای دکتر جعفر گنج پوربه سمت رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدا منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر علیرضا صادق پور به سمت معاونت درمان دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر اعتراف اسکوئی به سمت معاونت پژوهشی دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای محمد تقی طالبیان به سمت سرپرست هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر حسین خسروشاهی به سمت رئیس مرکز بهداشت شهرستان تبریز منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر حسین رسولیان به سمت سرپرست مرکز آموزشی درمانی علوی منصوب شدند 

ball-mmm.gifآقای دکتر علی صیدی به سمت سرپرست مرکز آموزشی درمانی رازی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر حیدر زاده به سمت ریاست مرکز آموزشی درمانی الزهرا منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر علیرضا فرشی  به سمت ریاست مرکز بررسی و تحقیق بیماریهای پوستی استان (باباباغی)

ball-mmm.gifخانم دکتر مهستی علیزاده بعنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ball-mmm.gifآقای دکتر یداله امیدی بعنوان رئیس دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکترحسین عبدالهی به سمت مدیر توسعه و مدیریت منابع دانشگاه منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکترعلیرضا غفاری به سمت ریاست محترم بیمارستان سینا منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر یوسف جواد زاده  بعنوان ریاست دانشکده داروسازی منصوب شدند

ball-mmm.gifحجت الاسلام حاج آقا علیا نسب به عنوان معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه منصوب شدند 

ball-mmm.gifآقای حسن سپهر به سمت سرپرستی امور اداری مرکز آموزشی ودرمانی کودکان منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای مهندس اسدا... مقدم  به عنوان سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای  عمرانی دانشگاه منصوب شدند .

ball-mmm.gifآقای علیرضا پاشایی فر به عنوان سرپرست حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز منصوب شدند

ball-mmm.gifآقاي رسول زارع زاده به عنوان مدير اطلاع رساني و روبط عمومي در رسانه های سيستم  فرماندهي مدیریت  بحران  را برعهده دارند 

ball-mmm.gifآقای دکتر احد اسلامی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان چارایماق منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر قربان زاده بعنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شبستر  منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای زرین زاد بعنوان رابط آموزشی حوزه ریاست دانشگاه منصوب شد

ball-mmm.gifآقای دکترمحمدرضا خلیلی بعنوان رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان انتخاب شدند

ball-mmm.gifآقای دکترمحمدحسین صومی بعنوان مسئول اجرائی برنامه جامع کنترل سرطان استان انتخاب شدند

ball-mmm.gifآقای مقصود شریفی بعنوان مسئول طرح تکریم دانشکده پزشکی منصوب شدند

ball-mmm.gifآقای غلامرضا باوفا بعنوان مسئول واحدستاد تملک دانشگاه معرفی شد

ball-mmm.gifآقای دکتر محمد محمد زاده بعنوان رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز  انتخاب شدند

ball-mmm.gifآقای دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم بعنوان مسئول ساماندهی تجهیزات پزشکی دانشگاه انتخاب شدند

ball-mmm.gifآقای عباس یاوری به سمت مدیر تربیت بدنی معاونت دانشجوئی و فرهنگی  انتصاب شد

آقای جواد پور منزه  به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور فن آوری اطلاعات IT  انتصاب شد

ball-mmm.gifآقای دکتر علیرضا فرشی متخصص اروتوپدی به عنوان سرپرست مرکزآموزشی درمانی سینا  منصوب شد

ball-mmm.gifآقای دکتر مهدی نظری به عنوان مدیر امور فرهنگی منصوب شد 

ball-mmm.gifآقای دکتر امیر افشین خاکی به عنوان مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی انتصاب شد

ball-mmm.gifآقای دکتر کفیلی مدیر آموزش و بودجه بعنوان مدیر جدید کلنیک تخصصی و فوق تخصصی شیخ الرئیس انتصاب شد

ball-mmm.gifسرکارخانم دکتر سکینه حاج ابراهیمی به سمت معاونت آموزشی تخصصی،فوق تخصصی دانشکده پزشکی

ball-mmm.gifجناب آقای دکتر مهدی فرهودی به سمت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

ball-mmm.gifسرکار خانم دکتر مهستی علیزاده معاونت آموزشی  دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

ball-mmm.gifآقای دکترباب اله قاسمی به سمت قائم مقام معاونت درمان دانشگاه

ball-mmm.gifآقای دکتر احمد کشتکار به سمت معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی و امور دانشجوئی دانشکده پزشکی

ball-mmm.gifجناب آقاي دكتر سلمان رسولي به سمت سرپرست پلي كلينيك و كميسيون پزشكي اسدآبادي

ball-mmm.gifآقاي دكتر عليرضا فرنام  به سمت مدير امور آموزشي معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

ball-mmm.gifآقای دکتر عبدالحسن کاظمی به سمت معاونت پژوهشی دانشگاه  

ball-mmm.gif آقای دکتر محمدرضا صادقی به سمت مدیر دفتر ریاست دانشگاه 

ball-mmm.gif آقای دکتر عبدالی اسکوئی به سمت رئیس مرکز آموزشی کودکان

ball-mmm.gifآقای دکتر مهامین به سمت سرپرستی شبکه بهداشت درمان هریس

ball-mmm.gifآقای دکتر قلیپور به سمت معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  

ball-mmm.gifآقای دکتر اباسعد قره داغی به سمت معاون درمان دانشگاه

ball-mmm.gifآقای دکتر سلامی به سمت سرپرستی بیمارستان طالقانی  

ball-mmm.gifآقای دکتر ابراهیم نوعی اسکوئی به سمت سرپرستی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی  

ball-mmm.gifآقای دکتر داریوش سوادی اسکوئی به سمت رئیس دانشکده پزشکی 

ball-mmm.gifآقای دکترحسین ابراهیمی به سمت رئیس دانشکده پرستاری و مامائی

ball-mmm.gifآقای دکتر رضا قلی وحیدی به سمت سرپرست مرکز کشوری سلامت N.P.M.C

ball-mmm.gif آقای دکترنورالدین اسفندیاری به سمت سرپرست شبکه بهداشت بناب

ball-mmm.gifآقای دکتر زارعی  به سمت مدیر مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز 

ball-mmm.gifآقای دکترعلی نیرپور به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد  منصوب گردیدند

 

 

 

 
     
 
وبدا
 
   
     

 
آخرین شماره ماهنامه
 
 

 
     

 
پیوندهای دانشگاه
 
 
سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
     

 
آمار بازدیدکنندگان
 
 
بازدیدهای امروز :149
تعداد کل بازدیدها :3242204