فرآخوان
 
 

فصلنامه نداي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

فراخوان اشتغال در شرکت ثمین گستر کارمانیا

 

فراخوان دريافت مقاله فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات زنان

 

  فراخوان پذيرش طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش علوم پزشكي

 
     

 
تقویم روز
 
 


چهارشنبه
مرداد 1397

24


August 15, 2018

 
     

 
وضعیت آب و هوای تبریز
 
 

 
     

 
اوقات شرعی تبریز
 
 

 
     

 
سیمای فرزانگان
 
 

 
     
دكترصومي، رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز: اجرای کتاب تعرفه، اقدامی ارزشمند در جهت صیانت از حقوق بیماران وجامعه خدوم پزشکی است.
 
معرفی
 
 

معرفی

تاریخچه روابط عمومی
برای نخستین بار در سال 1906 میلادی « آي وي لی » که خبرنگار روزنامه بود اولین دفتر روابط عمومی را در نیویورک تأسیس کرد . وی در نخستین اقدام خود را با صدور اعلامیه ای به نام « اعلامیه اصول » هدف عمده روابط عمومی را اطلاع رسانی به مردم عنوان و تأکید کرد که هدف آن تبلیغات تجاری نیست .
روابط عمومی در ایران
نخستین واحد روابط عمومی در ایران در سال 1330 توسط دکتر حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران در شرکت نفت راه اندازی شد .
تعاریف روابط عمومی
- اسکات ام کاتلیپ صاحبنظر روابط عمومی در جهان : روابط عمومی ، اداره کردن وظایف ، شناسایی و ایجاد حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است ، جامعه ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است .
- ادوارد برنیز از بنیانگذاران رشته روابط عمومی : روابط عمومی عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاشهای ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه
تعریف کامل روابط عمومی
روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان ، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری ، گفتاری ، دیداری و شنیداری است .
وظایف روابط عمومی
مهمترین وظیفه روابط عمومی ، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است .
الف) ارتباطات درون و برون سازمانی
ب) امور فرهنگی و نمایشگاهها
ج) انتشارات
د) سنجش افکار عمومی
و ) آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
اصول برنامه ریزی در روابط عمومی
1- شناسایی مخاطبان
2- تعیین اهداف روابط عمومی براساس اهداف مؤسسه
3- تعیین پیام های روابط عمومی
4- تهیه پیش نویس برنامه و مشورت با مسئولان
کارکردهای کلان روابط عمومی
-        جلب مشارکت مردمی
-         ایجاد همدلی
-         کمک به تحقق جامعه مدنی
ویژگیهای روابط عمومی مطلوب
-        توجه به اصول اخلاقی
-         توجه به روابط عمومی داخلی
-         توجه به رهبران فکری
-         ارتباط با رسانه ها
-         مشاوره مدیریت
-         اطلاع یابی
-         ارتباط مردمی
-         مدیریت علمی
-         توجه به بازخورد
ویژگیهای کارشناس روابط عمومی
-        مهارتهای علمی
-         احساس مسئولیت اخلاقی
-         آگاهی از سازمان
-         آگاهی از جامعه
-         نوآوری و خلاقیت
-         آشنایی با علوم اجتماعی و روزنامه نگاری
-         قدرت نویسندگی
-         گوش دادن مؤثر و همدلی
-         ایمان به حقانیت مخاطب
وجوه افتراق روابط عمومی و تبلیغات
روابط عمومی و تبلیغات دو مقوله جدا از هم هستند و از نظر هدف ، شیوه ، ماهیت ، الگوی ارتباطی ، توجه به موازین اخلاقی و نقش مخاطب تفاوت فاحشی دارند .
روابط عمومی در پی ارتباط دو سویه با مخاطب است و مخاطب در آن با آگاهی کامل ایفای نقش می کند . روابط عمومی صرفاً به دنبال اطلاع رسانی نیست بلکه فرایند اطلاع یابی را نیز باید دنبال کند .
اما در تبلیغ ، یکسویه بودن ارتباط مبلغ با مخاطب ، توجه صرف به منافع مؤسسه یا مبلغ ، دستکاری اطلاعات ، تحمیل عقاید به مخاطب و مشروعیت استفاده از راهها و ابزارهای مختلف برای رسیدن به هدف مد نظر است . باید اضافه کرد در تبلیغات غرایز طبیعی مورد هدف است ولی در روابط عمومی ، هدف عقلانیت ارتباطی بوده و غایت فعالیتهای روابط عمومی ، آگاهی بخشی به مخاطب و دستیابی به اجماع و نظر مشترک ضمن گفتگو و بحث استدلالی و بهره گیری از دیدگاههای مخاطب است .
باتوجه به اینکه تبلیغات در پی ارتباط یکسویه و متكلم وحده بودن است بهتر است به جای تبلیغات از امور فرهنگی استفاده کرد .
ویژگی یک نوشته مطلوب در روابط عمومی
-        اصل مخاطب شناسی
-         اصل زمان و مکان
-         انتقال سریع پیام
-         جامعیت
-         روشنی و صراحت
-         درست نویسی و نگارش مناسب
-         توازن
-         وحدت موضوع
-         سلامت قلم
-         نظم و ترتیب و طبقه بندی مناسب مباحث نوشته
-         انتخاب سبک مناسب
ارتباطات نوشتاری در روابط عمومی
-        مکاتبات اداری ( نامه ، گزارش اداری )
-        مقاله نویسی
-        گزارش نویسی برای مطبوعات
-        خبرنویسی
-        مصاحبه
-        پاسخگویی به رسانه ها ( تکذیب ، توضیح ، اصلاح ، تأیید )
-        متون خاص ( سخنرانی ، متن آگهی ، گزارش آگهی ، بروشور ، کاتالوگ ، تبریک و تسلیت )
خبر
خبر یکی از اشکال عمده فعالیت روابط عمومی است و جایگاه ارزنده ای در فعالیت های روابط عمومی دارد .
در واقع خبر اعلام و بیان چگونگی وقایع جالب ، غیرمعمولی و عینی زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی است .
ویژگیهای خبر :
-        اعلام واقعه
-        بیان چگونگی واقعه
-        عینیت واقعه
-        جالب بودن واقعه
-        عمومی و اجتماعی بودن واقعه
کاربردها خبر
-        اطلاع رسانی
-        برجسته سازی رویدادهای مختلف
-        آگاهی بخشی و پیشگیری از بحران
ارکان خبر
-        که ( چه کسی )
-        کجا
-        کی ( چه وقت )
-        چه ( چه چیزی )
-        چرا
-        چگونه
روابط عمومی چیست ؟

روابط عمومی ها باید همه آنچه را که می توان گفت در اختیار مردم بگذارند . به نظر من روابط عمومی ها باید مشخص کنند انتظار مردم و دستگاهها از آنان چیست . باید با مردم صادقانه رفتار شود و با زبان فریب با آنها رفتار نشود یعنی باید صادقانه ، دور از اغراق و بدون قصد سرگرم کردن مردم ، با آنها ارتباط برقرار کرد . « مقام معظم رهبری »

اگر بخواهیم روابط عمومی را به صورت لغوی معنی نمائیم روابط عمومی از دو بخش روابط ( ارتباط ) و عمومی    ( عامه ) تشکیل شده است . ارتباط یعنی ربط دادن ، بستن ، علاقه ، پیوستگی و پیوند چیزی به چیزی .

اما در علوم ارتباطات جایگزین لغت Çommunication است که مفاهیم گوناگونی ازقبیل انتقال و انتشار اندیشه ها و آگاهی ، اشتراک فکری و همکاری عمومی در بر می گیرد .در تعریف « عامه » باید گفت یک مؤسسه یا سازمان با گروههای مختلفی سروکار دارد . این گروهها را که در زمینه های مختلف با یک سازمان سروکار دارند عامه گویند .

در تعریف واژه روابط عمومی می توان گفت :

روابط عمومی واژه ای است که تاکنون تعاریف مختلفی از سوی صاحب نظران و کارشناسان این علم از آن بیان گردیده است بالغ بر سیصد تعریف از این واژه وجود دارد که به برخی از آنان در این مقوله اشاره می کنیم .

پدر علم روابط عمومی ایران دکتر حمید نطقی در کتاب مدیریت روابط عمومی می گوید : روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریتی است که با کمک آن برخورد و رفتار عامه را می سنجد و در نتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا سازمان را به صورتی که متضمن منافع عامه و فرد با سازمان مزبور باشد تعیین و برنامه عملی و فعالیت ارتباطی خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می کند.در تعریفی دیگر روابط عمومی را ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه ، با استفاده از قواعد و اصول اجتماعی می دانند .

رکس هارلو از پیش کسوتان روابط عمومی جهان می گوید:روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن ، سازمانها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند .

در گردهمایی جهانی انجمن روابط عمومی اینگونه تعریف می شود که روابط عمومی هنر و علم اجتماعی تحلیل روشها ، پیش بینی پیامدهای آنها ، مشورت دادن به رهبران سازمان و انجام طراحی برنامه های عملی است که در خدمت علایق سازمان و مخاطبانش باشد و تعاریف مشابه دیگری از این دست ، که در همه این تعاریف به چند واژه مشترک برمی خوریم که شامل :

1- فعالیت روابط عمومی یک تلاش و اقدام آگاهانه است . یعنی عملی است که از پیش باید بررسی – تحلیل و تفسیر و طراحی شود . عجولانه و شتاب زده نیست .

2- روابط عمومی هنر و علم است که درون و برون سازمان را به همه پیوند می دهد .

3- اقدامات روابط عمومی مؤثر ، از اقدامات قابل اجرا و عملی باتوجه به محدودیتهای سازمان تشکیل می شود .

4- فعالیت روابط عمومی براساس ارتباط دو جانبه متکی است یعنی مدیران را در جریان افکار عمومی قرار می دهد و نظرات مشورتی خود را که متکی بر دانش تخصصی و تجربه است به آنها ارائه می نماید و متعاقباً نظرات و  برنامه های مدیران را به اطلاع مخاطبان می رساند.

5- روابط عمومی زمانی موفق است که از سوی مدیران ارشد و سیاست گذاران سازمان پذیرفته شود و مورد قبول و باور باشد .

مدیران سازمان چنانچه بپذیرند که بخشی از وظایف آنها ، برقراری ارتباط با گروههای داخلی و خارجی سازمان است و روابط عمومی چنین وظیفه ای را از سوی آنها به انجام می رساند در قبول و پذیرش روابط عمومی و بها دادن به آن ودر اختیار گذاشتن امکانات مادی و معنوی دریغ نخواهند کرد .

مخاطبان دانشگاه علوم پزشکی چه کسانی هستند ؟

شناخت مخاطب ، اساس کار روابط عمومی برای برقراری ارتباط و تبادل و تعامل افکار و اندیشه است وظیفه یک روابط عمومی کارآمد این است که با ابزارها و شیوه های مختلف پژوهشی و افکار سنجی مخاطبان واقعی سازمانش را شناسایی کند و به نیازهای آنان در ارتباط با دستگاهش پی ببرد و ارتباط تنگاتنگی بین مسئولان دستگاه و مخاطبان برقرار کند .

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی طیف گسترده ای از مخاطبان عام  و خاص وجود دارد که شامل اساتید – محققین –– کارکنان و دانشجویان و مردم می باشد.

لذا باتوجه به گستردگی مخاطبان نقش روابط عمومی برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی به هنگام و ایجاد بستر تفاهم و اعتماد متقابل و جلب مشارکت همه جانبه مخاطبین در راستای پیشبرد سیاستها و برنامه های آموزشی – درمانی و بهداشتی دانشگاه حائز اهمیت است . لذا باید هم از نیروهای کافی کارآمد برخوردار باشد و هم اعتبارات خاص و مناسب خود را دریافت نماید .

 

 
     
 
وبدا
 
   
     

 
آخرین شماره ماهنامه
 
 

 
     

 
پیوندهای دانشگاه
 
 
سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
     

 
آمار بازدیدکنندگان
 
 
بازدیدهای امروز :185
تعداد کل بازدیدها :3242240