جلسه آموزشی کرونا ویروس برای مراکز آموزشی درمانی بیمارستانهای استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه:جلسه آموزشی کروناویروس در مورخه 6/7/94 در سالن مرکز مطالعات و با حضور روئسا ، مدیران ، مدیران پرستاری  و کارشناسان کنترل عفونت مراکز آموزشی درمانی بیمارستان های استان برگزار شد
در این جلسه دکتر سعادتخواه در رابطه با بیماری mers و وضعیت کنونی آن در جهان راه های انتقال بیماری و فعالیتهایی که در زمینه پیشگیری از انتشار  بیماری توسط معاونت  بهداشتی انجام شده و خواهد شد سخنرانی نمودند دکتر عبادی قائم مقام معاون درمان  دانشگاه با تاکید برای اهمیت مدیریت صحیح بیماری از تریاژ تا درمان تاکید کردند که بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی مطابق دستورالعمل های کشوری باید با بیماران مشکوک  برخورد نموده و تا حد امکان از خروج بیماران از بیمارستان قبل از مداوا جهت پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه جلوگیری شود
خانم محمودیان در رابطه با آموزش پرسنل و نحوه نمونه گیری و انتقال نمونه ها توضیح دادند در نهایت جلسه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و اعضای پانل به پایان رسید.
تاریخ درج : 1394/7/7 خوانده شده : 1288