تقدیر وتشکر معاون غذا ودارو و مدیر نظارت بر دارو ومواد مخدر استان از مدیران داروخانه های سطح استان 

 

 


به گزارش روابط عمومی معاونت غذا ودارو، دکتر نجفی معاون غذا ودارو و دکتر آقاجانی مدیر نظارت بر دارو ومواد مخدر استان ضمن تبریک فرا رسیدن پنجم شهریور ماه ، زاد روز دانشمند بزرگ زکریای رازی و با ارسال پوستر تهیه شده ای به همین مناسبت از تلاشهای صادقانه وعالمانه مدیران کلیه داروخانه های سطح استان که با دانش وتخصص وهنر همراه و به زیور تقوا حس تعهد ومسئولیت ،نوع دوستی آراسته شده است تقدیر وتشکر بعمل آورد .

تاریخ درج : 1394/6/7 خوانده شده : 1106