دومین نشست تخصصی استاندارد های اعتبار بخشی ودپارتمان پذیرش بیماران بین الملل در تبریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان : دومین نشست تخصصی استاندارد های اعتبار بخشی ودپارتمان پذیرش بیماران بین الملل در مورخه 22/5/94 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با مجری گری واحد گردشگری و سلامت معاونت درمان  برگزار شد
در این نشست که با حضور و سخنرانی  دکتر علی ماهر معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت  و دکتر صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جمعی از مسئولین ارشد وزرارت بهداشت و درمان و دانشگاه  ادامه یافت .مقررشد بررسی آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران  بین الملل در بیمارستانها و بررسی نهایی در وزارت متبوع بعمل آید و بعد از تصویب به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فعال در زمینه گردشگری سلامت جهت اجرا ابلاغ گردد
در پایان برنامه مدعوین از نزدیک از فعالیت های  مرکز آموزشی و درمانی تحقیقاتی شهید مدنی و بیمارستانهای خصوصی شمس ،نور نجات و بهبود بازدید کردند و پس از بررسی نقاط و قوت و ضعف  پیشنهادهای لازم به مدیران و مسئولین گردشگری سلامت ارائه شد
 
تاریخ درج : 1394/5/26 خوانده شده : 1284