جلسه مشترک  تیم اعتبار بخشی دانشگاه با سرپرست دفتر اعتبار بخشی وزارت و مسئولین معاونت درمان در تبریز برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه :دکتر مصدق راد سرپرست دفتر اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به اتفاق تعدادی از کارشناسان وزارتی روز چهار شنبه مورخه  21 مرداد ماه سالجاری در جلسه مشترک تیم  45 نفره اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مسئولین وزارتی و مسئولین معاونت درمان دانشگاه در تبریزسخن می گفت با بیان اهداف و تشریح  برنامه های جدید وزارت در اعتبار بخشی  خاطر نشان نمودند، اعتبار بخشی بیمارستانهای کشور با بازنگری و بروزرسانی سنجه ها و استانداردهای ملی با قوت به اهداف عالیه خود نزدیک شده و شاخصهای کشوری و برخی خط مشی های ثابت بیمارستانی در این راستا در حال تدوین می باشد.
در این جلسه که دکتر تقی زادیه معاون درمان دانشگاه و مدیران این معاونت حضور داشتند ، مهندس عسکری معاون اجرایی اداره کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان با تقدیر از برنامه ها و عملکرد تیم اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، برنامه آموزش و پایش بیمارستانهای دانشگاهی استان ،که برای اولین بار در سطح کشور چند ماه قبل از برنامه کشوری در این حجم گسترده اجرا گردید را الگوی موفق دانست.
دکتر تقدیر زادیه نیز با تاکید بر حمایت کامل هیئت رئیسه دانشگاه از تیم اعتبار بخشی، ابراز امیدواری نمودند با اصلاحاتی که مقرر است در اعتبار بخشی اتفاق بیافتد ، بستر سازی و نهادینه نمودن فرهنگ بهبود کیفیت در بیمارستانها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
آقای میراب مسئول اعتبار بخشی دانشگاه نیز با تقدیر از حمایتهای ریاست و هئیت رئیسه محترم دانشگاه از تلاشهای صادقانه و دلسوزانه ارزیابان محترم و همچنین مسئولین و همکاران بیمارستانی در بستر سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستانهای استان در چند سال گذشته قدردانی نمودند

 

تاریخ درج : 1394/5/25 خوانده شده : 1257