بازديد هاي دكتر فراهاني معاون دانشجويي و فرهنگي  وزير بهداشت در دانشگاهدكتر فراهاني معاون دانشجويي و فرهنگي وزير بهداشت و دكتر مطلبي مدير كل امور دانشجويان وزارت بهداشت به همراه دكتر صومي رييس دانشگاه ، دكتر آقازاده معاون دانشجويي و فرهنگي و جمعي از مسئولين دانشگاه از پروژه هاي در حال احداث دانشگاه بازديد كردند .
دكتر فراهاني كه روز چهارشنبه 27/3/94 جهت شركت در آيين كلنگ زني پروژه ساخت مجتمع خوابگاهي پسران ، ميهمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز بود از پروژه هاي در حال احداث پژوهشگاه ملي ، سلف سرويس مركزي دانشجويان ، بيمارستان كودكان شهرك خاوران و محل مسير دسترسي از كمربندي مياني تبريز به سايت اصلي دانشگاه بازديد نموده و از زحمات مسئولين دانشگاه تقدير كرد .  
تاریخ درج : 1394/3/28 خوانده شده : 791