فرآخوان
 
 

فصلنامه نداي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

فراخوان اشتغال در شرکت ثمین گستر کارمانیا

 

فراخوان دريافت مقاله فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات زنان

 

  فراخوان پذيرش طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش علوم پزشكي

 
     

 
تقویم روز
 
 


چهارشنبه
خرداد 1397

2


May 23, 2018

 
     

 
وضعیت آب و هوای تبریز
 
 

 
     

 
اوقات شرعی تبریز
 
 

 
     

 
سیمای فرزانگان
 
 

 
     
دكترصومي، رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز: اجرای کتاب تعرفه، اقدامی ارزشمند در جهت صیانت از حقوق بیماران وجامعه خدوم پزشکی است.
 
مشاهده خبر
 
 





ball-mmm.gif دکتر سلطانعلی محبوب(استاد بیوشیمی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز)


دکتر سلطانعلی محبوب دکترای تخصصی بیوشیمی  تغذیه از دانشگاه سوربن پاریس می باشند. ایشان استاد پایه  32 گروه بیوشیمی و تغذیه درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوده اندکه از اسفند ماه 86 بعد از بازنشستگی بعنوان استاد تمام وقت در مؤسسه آموزش عالی ربع رشیدی مشغول خدمت گردیده اند. دکتر محبوب 17 جلد کتاب تألیف و ترجمه نموده . متجاوز از  250  مقاله علمی در مجلات و کنگره های بین المللی و داخلی انتشار و ارائه نموده است در اجرای 40 طرح تحقیقاتی مجری و یا همکار اصلی بوده و راهنمائی  متجاوز از 70 پایان نامه کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی h.D P را عهده دار بوده است. مشارالیه در سالهای مختلف، استاد نمونه دانشگاه و کشور، پژوهشگر نمونه دانشگاه و کشور و نیز مدیر نمونه دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب گردیده است.
سوابق علمي ـ پژوهشي دکتر سلطانعلي محبوب
1 . مشخصات‌ فردي‌:
نام ‌: سلطانعلي‌   نام‌ خانوادگي ‌: محبوب‌          نام‌ پدر: وليار           تاريخ‌ تولد: 1323                                                     محل‌ تولد : مشكين‌شهر        شماره‌ شناسنامه‌: 2        مرتبه علمي : استاد   پايه 32           رشته:بیوشیمی تغذیه
نشاني‌ محل‌ سكونت‌: تبريز – وليعصر ـ خيابان‌ رازي غربي ـ  پلاك‌ 14 ـ طبقه سوم
 شماره‌ تلفن‌: منزل3318326
شماره تلفن همراه:   09141075420        
       E – Mail:
dr_mahboob@hotmail.com
2. سوابق‌ خدمات‌ آموزشي‌:
1 : تدريس‌ دروس‌ بيوشيمي‌ تغذيه در کليه مقاطع تحصيلي از کارداني تا Ph.D در رشته ها و دانشکده هاي مختلف دانشگاه.
2 : تدريس‌ دروس:‌ تغذيه‌ پيشرفته‌ 1، تغذيه‌ پيشرفته‌ 2، بيوشيمي‌ تكميلي‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد رشته‌هاي‌ علوم‌ تغذيه‌ و    علوم‌ دام‌
3 : تدريس درس: بيوشيمي نظري در سطح دکتراي حرفه اي، علوم آزمايشگاهي، علوم زيستي و علوم كشاورزي
4 : تدريس‌ دروس:‌ بيوشيمي‌ پيشرفته‌، بيوشيمي‌ گياهي‌ و تنظيم‌ متابوليسم‌ در مقاطع‌ دكتراي‌ تخصصي‌ (Ph.D)  رشته‌هاي‌ علوم‌ تغذيه‌، علوم‌ زراعي‌، علوم‌ باغباني‌ ، علوم زيستي و داروسازي
3. سوابق خدمات اجرائي:
1) نماينده‌ دانشكده‌ علوم‌ داروئي‌ و آزمايشگاهي‌ در دوره‌هاي‌ شبانه‌ دانشگاه‌ تبريز
2) رئيس‌ مركز علمي‌ دوره‌هاي‌ شبانه‌ دانشگاه‌ تبريز
3) معاونت‌ دوره‌هاي‌ شبانه‌ دانشگاه‌ تبريز
4) سرپرست‌ دانشكده‌ داروسازي‌ دانشگاه تبريز
5) مدير گروه‌ بيوشيمي‌ و تغذيه‌ دانشگاه‌ تبريز
6) رياست‌ دانشكده‌ بهداشت‌ و تغذيه‌ دانشگاه علوم پزشکي تبريز
7) مشاور رياست دانشگاه و مدير برنامه امنيت غذا و تغذيه استان آذربايجان شرقي
8) رئيس مرکز تحقيقات علوم تغذيه
4 . عضويت‌ در كميته‌ها، شوراها و مجامع‌ علمي‌:
1. هيأت‌ مميزه‌ مركزي‌ كشور
2. شوراي‌ برنامه‌ريزي‌ و سياستگذاري‌ رشته‌ بهداشت‌ كشور
3. هيأت‌ ممتحنه‌ و ارزشيابي‌ رشته‌ تغذيه‌ كشور
4. كميته‌ سياستگذاري‌ پژوهشهاي‌ تغذيه‌ اي‌ كشور
5. كميته‌ پژوهشهاي‌ نظام‌ بهداشتي‌ كشور
6. شوراي‌ آموزش‌ علوم‌ پايه‌، بهداشت‌ و تخصصي‌ كشور
7. كميته‌ علمي‌ و برنامه‌ ريزي‌ تغذيه‌ كشور
8. كميته‌ سياستگذاري‌ پايش‌ رشد كشور
9. کميته تخصصي تغذيه مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور
10. هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
11. شوراي‌ سياستگذاري‌ امور پژوهشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز
12. هيأت‌ مميزه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز
13. هيأت‌ تحريريه‌ مجلات‌ پزشكي‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز، اروميه و اردبيل‌ و مجله‌ دانش‌ كشاورزي‌ دانشگاه‌ تبريز
14. شوراي‌ تأليف‌ و ترجمه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز
15. شوراي دانشگاه علوم پزشکي تبريز   
16. شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
17. شوراي پژوهشي دانشکده بهداشت و تغذيه
18. شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده بهداشت و تغذيه
19. شوراي آموزشي دانشکده بهداشت و تغذيه
20. کميته استخدام و ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي دانشکده بهداشت و تغذيه
21. کميته علمي در کليه کنگره هاي تغذيه ايران و در تعداد کثيري از کنگره علمي داخلي
22. انجمن‌ تغذيه‌ ايران‌
23. انجمن‌ فيزيولوژي‌ و فارماكولوژي‌ ايران‌
24. انجمن‌  FASEB
UTRITION TODAY
25. انجمن‌ تحقيقاتي‌  SIGMA X1
26. انجمن عناصرکمياب
27. عضو هیات موسس مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
28. عضو هیات موسس قطب تنوع زیستی دانشگاه تبریز
29. عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز
5. سوابق‌ خدمات‌ پژوهشي‌:

الف: تأليف‌ و ترجمه‌ کتاب
1 - بهرام‌ تدين‌، سلطانعلي‌ محبوب‌؛
      متابوليسم‌ مواد بيولوژيكي‌، انتشارات‌ زوار مشهد 1350
2 - سلطانعلي‌ محبوب‌؛ بيوشيمي‌ ساختماني‌ . گلوسيدها(ترجمه‌ فارسي‌)، جلد اول‌ ، انتشارات‌ دانشگاه‌ تبريز 1358
3 - سلطانعلي‌ محبوب‌؛ بيوشيمي‌ ساخت  ماني‌. اسيدهاي‌ نوكلئيك‌ (ترجمه‌ فارسي‌)، جلد دوم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تبريز، 1365
4 - سلطانعلي‌ محبوب‌؛ بيوشيمي‌ ساختماني‌. ويتامين‌ها و كوآنزيم‌ها (ترجمه‌ فارسي‌)، جلد سوم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تبريز، 1365
5 - سلطانعلي‌ محبوب‌؛ بيوشيمي‌ ساختماني‌. ليپيدها و مشتقات‌ ايزوپرني‌ (ترجمه‌ فارسي‌)، جلد چهارم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تبريز، 1366
6 - سلطانعلي‌ محبوب‌؛ بيوشيمي‌ ساختماني‌. پروتئين‌ها (ترجمه‌ فارسي‌)، جلد پنجم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تبريز، 1366
7 - سلطانعلي‌ محبوب‌؛ مروري‌ بر بيوشيمي‌ (ترجمه‌ فارسي‌)، انتشارات‌ پيشتاز علم‌، 1370
8 - محمد نوري‌، محمد رهباني‌، سلطانعلي‌ محبوب‌؛
      بيوشيمي‌ استراير(ترجمه‌ فارسي‌)، جلد اول‌، انتشارات‌ احرار، 1371
9 - محمد نوري‌، محمد رهباني‌، سلطانعلي‌ محبوب‌؛
      بيوشيمي‌ استراير(ترجمه‌ فارسي‌)، جلد دوم‌، انتشارات‌ احرار، 1373
10 - نسرين‌ اميدوار، زمزم‌ پاكنهاد، عليرضا استادرحيمي‌، سلطانعلي‌ محبوب‌؛
        راهنماي ارزيابي‌ مصرف‌ غذايي‌ (ترجمه‌ فارسي‌)، انتشارات‌ فصّ، 1376
11 - مهرانگيز ابراهيمي‌، سعيد دستگيري‌، جمال‌ قائم‌مقامي‌،رفيع‌ عارف‌ حسيني‌ و سلطانعلي‌ محبوب‌؛
        راهنماي‌ ارزيابي‌ سريع‌ وضعيت‌ تغذيه‌اي‌ در بحران‌ها. (ترجمه‌ فارسي‌)، انتشارات‌ فصّ، 1376
12 - سلطانعلي‌ محبوب‌، عليرضا استاد رحيمي‌، ابراهيم‌ فلاحي‌ و مريم‌ رف‌رف‌.
        بيماريهاي‌ ناشي‌ از غذا كانوني‌ براي‌ آموزش‌ بهداشت‌ (ترجمه‌ فارسي‌) انتشارات‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ 1381
13 - شمسي عافيت ميلاني, سلطانعلي محبوب, عليرضا استاد رحيمي, فاطمه حيدري
 شيوة زندگي سالم, تغذيه و فعاليت هاي فيزيکي انتشارات دبيرخانه امنيت غذا وتغذيه 1383
14 -  مريم رف رف، سلطانعلي محبوب
  استرس و تغذيه:  يک گفتگوي جذاب  انتشارات دبيرخانه امنيت غذا وتغذيه 1383
15 -  س. محبوب، ع. استادرحيمي، س. دستگيري، پ. ايپچي ششکلاني، م. رف رف، ا.کوشا، م. نقي زاده گلزاري، ش.عافيت ميلاني.
مديريت تغذيه در بحرانها : انتشارات دبيرخانه امنيت غذا وتغذيه ، تابستان 1384
16- Dr.Soltan Ali  Mahboob,Zahra Abdollahi, Hamed Pouraram
ATION AL PLAN ON Iron Malnutrition and Flour/Food
Fortification in Iran
December 2006- Ministry of Health &Medical Education Undersecretary for health Nutrition Department 

17- فاطمه حیدری – مجید محمد شاهی زیر نظر دکتر سلطانعلی محبوب انتشارات پلک، 1383
18- مریم ثقفی اصل، وحیده ابراهیم زاده و جلال مجازی زیر نظر دکتر سلطانعلی محبوب - تغذیه در دوران مختلف زندگی ترجمه انتشارات عمیدی 1386
19- امید توپچیان – هانیه سادات اجتهد و مهسا جلیلی زیر نظر دکتر سلطانعلی محبوب (ترجمه)تغذیه در تنظیم بین سلولی، تداخل دارو غذا ترجمه انتشارات آشینا-1388
20- دکتر عزت اله اسفندیاری – دکتر سلطانعلی محبوب و دکتر فریبرز شکاری - اصول فیزیولوژی گیاهی ، تالیف انشارات عمیدی 1388
ب . مقالات علمي چاپ شده در مجلات بين المللي
 
1 - S.Mahboob
Metabolisme de L'acide Lactique chez le lapin au jeune alimentaire et stercoral. J. Tabriz Univ. Vol. 1. No. 1. 1971

2 - S.  Mahboob F.J. Zeman.
Intestinal Dipeptidases in the Intestine of the Prenantally Protein- Deprived rats.
Nutrition report international. Vol. 14. 1976.

3 - S. Mahboob, F.J. Zeman.
 Lactase levels in the intestine of young of protein - deficient rats.
 Nutr. Rep. Inter. Vol 15. 1977.

4 - F.J. Zeman, M.I. Ferlatte, S. Mahboob, M.L. Fratzke.
Pancreatic development in the young of protein - deficient rats.
Nutr. Rep. Inter. Vol.15. 1977.

5 – S. Mahboob, E.R. Hoogenboom, R.J. Kavlock, F.J. Zeman
Effects on the fetal rat intestine of maternal malnutrition & exposure to Nitro fen.
Teratogenesis, carcinogenesis & Mutagenesis, 6. (45-57), 1986.

6 - F.J. Zeman, E.R. Hoogenboom, R.J. Kavlock, S. Mahboob.
 Cell number & size in selected organs of fetuses of rats malnourished and exposed to Nitro fen.
Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis, 6, 339-347, 1986.

7 - S. Mahboob, R. Sattarivand, M. Nouri, R. Arefhosseini,
Effect of Ramadan fasting on serum lipid profiles in normal and hyperlipidmic subjects.
Saudi medical journal, 1999, 20(12): 947-950.

8 - N. Omidvar, M. Ghazi- Tabatabaie, G.G. Harrison, S. Egthesadi, S. Mahboob and M. Pourbakht.
Development and validation of a Short food frequency questionnaire for screening women of childbearing age for vitamin A status in Northwest Iran.
Food and Nutrition Bulletin, Vol. 23, No 1, 2002, 73-82.

9 - AR. Afrasiabi, S. Hassanzadeh, R. sattarivand, S. Mahboob.
Comparison of the effects of Ramadan fasting on serum lipid profiles on Two hyperlipidemic groups with or without diet pattern. Saudi Medical Journal 2003, 24(1): 23-26

10 - AR .Afrasiabi, SH. Salmasi, R. Sattarivand. M. Nouri, S. Mahboob
Effects of fasting in Ramadan with low fat and low Calorie diet on plasma lipid   levels in hyperlipidemic persons.
Saudi Medical Journal 2003, 24(2):184-188.

11 - M. Rashidi, S. Mahboob, R. Sattarivand.
Effects of nibbling and gorging on lipid profiles, blood glucose and insulin levels in healthy subjects.
Saudi Med journal 2003; Vol. 24(9): 945 – 948.

12 - Ebrahim Fallahi, Javad Mohtadinia, Soltan Ali Mahboob.
Effect of consumption of whole bread baked from cultivated wheat with micronutrient fertilizers on blood indices of iron.
Journal Food, Agriculture &Environment.3,(3&4):39-42.2005

13 – M.Shahraki, J.Majidi, M.R.Rashdi, S. Mahboob, A.Gazanchaie, M. Mesgari , A.Ostadrahimi.
The Effect of Meal Frequency on Serum Immunoglobulins Profile, Insulin and Weight in Rat.
 Pakistan journal of Nutrition 4 (5):356-360.2005

14 – B.P.Gargari, S.V.Razavieh, S. Mahboob, B.Niknafs, H.Kooshavar.
Effect of retinol on iron bioavailability from Iranian bread in a Caco-2 cell culture model.
Nutrition. 22:638-644.2006.

15- E. Esfandiari, M. Shakiba, S. Mahboob, H Alyari, M. Toorchi.
Water stress, antioxidant enzyme activity and lipid per oxidation in wheat seeding.
Journal Food, Agriculture & Environment, Vol.5 (1), 149-153. January 2007

16 – B.P.Gargari, S. Mahboob, S.V.Razavieh
Content of phytic acid and its mole ratio to zinc in flour and breads consumed in Tabriz, Iran.
Food Chemistry. 100(3):1115-1119.2007

17- E. Seyedrezazadeh, AR. Ostadrahimi, S. Mahboob, y. Assadi, kh. Ansarin, P. Shakoori, M. Pourmogaddam.
Vitamin E, Selenium Supplement and Clinical Responses of Active Pulmonary Tuberculosis.
Tanaffos (2006), 5(2), 39-42.

18- S. Dastgiri, H. Tutunchi, AR. Ostadrahimi, S. Mahboob.
Sensitivity and specificity of a short questionnaire for food insecurity surveillance in Iran.
Food and Nutrition Bulletin, Vol. 28(1), (2006), 55-58.
19 – Z.Paknahad, R.Mahdavi, S.Mahboob, S.J.Ghaemmaghami, N.Omidvar, M.Ebrahimi, A.Ostadrahimi, Sh.Afiat Milani.
Iron and Zinc Nutritional and Biochemical Status and Their Relationship among Child Bearing Women in Marand Province.
 Pakistan journal of Nutrition 6 (6):672-675.2007
20-E.Esfandiari,M.R.Shakiba.S.A.Mahboob,H.Alyari and S.Shahabivand
The Effect of Water Stress on the Antiioxidant Content.Protective Enzyme Activities ,Proline Content and Lipid Peroxidation in Wheat Seedling
Pakistan Journal of Biological Sciences,1 -7.2008
21-s.Hamidifard, A. Fakhari, S. Mahboob & B. Porghassem Gargari
 Plasma levels of lipoprotein (a ) in patient with  major depressive disorders.
 Psychiatry Research. (Accepted for publication )

22- Farrin N, Ostadrahimi AR, Mahboob SA, Kolahi S, Ghavami M.
Dietary intake and serum bone related chemistry and their correlations in postmenopausal Iranian women.
Saudi Med J. 2008 Nov;29(11):477-482
23- Haidari F, Rashidi MR, Eshraghian MR, Mahboob SA, Shahi MM, Keshavarz SA.
Hypouricemic and antioxidant activities of Allium cepa Lilliaceae and quercetin in normal and hyperuricemic rats.
Saudi Med J. 2008 Nov;29(11):1573-9
24- Haidari F, Rashidi MR, Keshavarz SA, Mahboob SA, Eshraghian MR, Shahi MM.
Effects of onion on serum uric acid levels and hepatic xanthine dehydrogenase/xanthine oxidase activities in hyperuricemic rats.
Pak J Biol Sci. 2008 Jul 15;11(14):1779-84.
25- Seyedrezazadeh E, Ostadrahimi A, Mahboob S, Assadi Y, Ghaemmagami J, Pourmogaddam M.
Effect of vitamin E and selenium supplementation on oxidative stress status in pulmonary tuberculosis patients.
Respirology. 2008 Mar;13(2):294-8.
26-Mahdieh Abbasalizad Farhanghi,Soltanali Mahboob ,Alireza Ostadrahimi
Obesity induced Magnesium deficiency can be treated by Vitamin D supplementation
JPMA 59:258:2009
27-Hamideh Pishva, PhD, Soltan Ali Mahboob, PhD*, Parvin Mehdipour, PhD,
Mohammad Reza Eshraghian, PhD, Javad Mohammadi-Asl, MS,
Saeed Hosseini, MD, PhD, Mazaher Rahmany, BS

Association between the FABP2 Ala54Thr, PPARa Leu162/ Val, and PPARa intron7 polymorphisms and blood lipids ApoB and ApoCIII in hypertriglyceridemic
subjects in Tehran

Journal of Clinical Lipidology (2009) 3, 187–194

28- Taghizadeh, Mahbob, Zarrini, Besharati, and Ansari
The study of diversity of ciliste protozoa in Ghizel sheep fed in pasture and nutrished by dried grape byproduct
A J Animal and Veterinary Sciences,4 ,2 37-41,2009

ج . مقالات علمي چاپ شده در مجلات داخلي

1 -  س . محبوب ، روشهاي‌ مطالعه‌ احتياجات‌ ارگانيسم‌: مجله‌ دارو پزشكي‌. شماره‌ 4-1351
2 -  س . محبوب ،   شير مادر، شيري‌ ناشناخته     مجله‌ دارو پزشكي‌. شماره‌ 7، صص 7-6 ، 1351
3 -  س . محبوب ، كلستروم‌ يا آغوزه‌ ماده‌اي‌ ناشناخته      مجله‌ دارو پزشكي‌. شماره‌ 7،  صص 8 و16 ،  1351
4 -  س . محبوب ، رابطه‌ بين‌ كلسترول‌ و ويتامين‌  E  در خون‌ اشخاص‌ سالم‌:
       اخبار دانشگاه‌ تبريز. شماره‌ 13 ، 1351 ومجله دارو پزشكي‌، صص54-53 ، 1351.
5 -  س . محبوب ، مقايسه‌ تركيبات‌ شير مادر و شير مصنوعي‌    
مجله‌ علوم‌ داروئي‌ پزشكي‌ رامين‌، شماره‌ 159 ، صص 57-54 ، 1351
6 -  س . محبوب ، مطالعه‌ اثر پروستاگلاندين‌ها در متابوليسم‌ چربيها: مجله‌ دانشكده‌ داروسازي‌. شماره‌ 1، 1352.
7 -  س . محبوب ، مطالعه‌ رابطه‌هاي‌ بين‌ ميتوكندري‌ و سيتوپلاسم‌ خارج‌ ميتوكندري‌:
مجله‌ دانشكده‌ داروسازي ‌. شماره‌ 4 ، 1353.
8 -  س . محبوب ، اختصاصي‌ بودن‌ و مكانيسم‌ عمل‌ اسيد پانتوتنيك‌ بر روي‌ جذب‌ روده‌اي‌ گلوكز در موش‌:
مجله‌ دانشكده‌ داروسازي‌. شماره‌ 5 ، 1353.
9 -  س . محبوب ، تأثير توزيع‌ طولاني‌ رژيمهاي‌ غني‌ از گلوسيد در روي‌ تركيبات‌ بافتها، سنتز پروتئين‌ و اسيد ريبونوكلئيك‌ در موش‌: مجله‌ دانشكده‌ داروسازي‌. شماره‌ 6 ، 1353.
10 -  س . محبوب ،   آبستني‌ و دفع‌ ادراري‌ تيامين‌، ريبوفلاوين‌ و ويتامين‌  B6  در موش‌:
مجله‌ دانشكده‌ دارو سازي‌، شماره‌ 8 ، صص 125-120 ، 1354.
11 -  س . محبوب ،     نقش‌ ويتامين‌  C  در تقليل‌ اثرات‌ زيان‌ آور سيگار.
ماهنامه‌ داروئي‌ رازي،‌ شماره‌ 12، صص 62-57 ، دي‌ ماه‌ 1369.
12 -  س . محبوب ،  تداخل‌ اثر نيتروفن‌ و سوءتغذيه‌ پروتئين‌ مادر حامله‌ بر روي‌ فعاليت‌ لاكتاز روده‌ نوزاد:
دارو و درمان‌ شماره‌ 85 ، صص 41-36 ،  بهمن‌ ماه‌ 1369.
13 -  س . محبوب ، اثر متقابل‌ فقر پروتئين‌ غذاي‌ مادر و علف‌ كش‌ نيتروفن‌ بر جنين‌ موش‌:
دانش‌ كشاورزي‌. جلد دوم‌. شماره‌ 1 و 2 ، صص 59-34 ،  1370.
14 -  ح‌. كريمي‌، س‌.ر. عارف‌ حسيني‌، س‌. دستگيري‌، ش‌. عافيت‌ ميلاني‌، ج‌. واعظ‌، س‌. محبوب‌.
 مقايسه‌ دوز روزانه‌ و هفتگي‌ مكمل‌ آهن‌ بر ويتامين‌  C  پلاسما در زنان‌ باردار   49 - 15 ساله‌ مراجعه‌ كننده‌ به‌ خانه‌ها و مراكزبهداشتي‌ شهرستان‌ مرند (1376) .
مجله‌ حكيم‌، دوره‌ 1 ، شماره‌ 4
15 -  م‌. ابراهيمي‌، س‌. دستگيري‌، ش‌. ميلاني‌، ع‌. استادرحيمي‌، ز. پاكنهاد، ا. سخي‌نيا و س‌.محبوب‌.
 ارزيابي‌ شيوع‌ كمخوني‌ ميكروسيتيك‌ و ماكروسيتيك‌ در زنان‌ سنين‌ باروري‌ شهرستان‌ مرند،
مجله‌ حكيم‌، دوره‌ 2 ، شماره‌ 3 ، صص‌ 142-135، سال‌ 1378.
16 -  س‌. محبوب‌، ب‌. عليپور، ر. عارف‌ حسيني‌، ج‌. كوشاور و س‌. عليپور.
 مطالعه‌ آگاهي‌، نگرش‌ و عملكرد كاركنان‌ بخش‌ دولتي‌ شهر تبريز در مورد عوامل‌ تغذيه‌اي‌ مؤثر در بروز    بيماريهاي‌ قلبي‌ - عروقي‌.
 مجله‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز، سال‌ اول‌ (شماره‌ 2) 1378، صص‌ 18-10.
  17 -  س‌. محبوب‌، م‌. نوري‌، ر. عارف‌ حسيني‌، م‌. ابراهيمي‌، ا. جوبيان‌، غ‌. سهرابي‌ پور، پ‌. پورعبدالهي‌ و ش‌. ميلاني‌. وضعيت‌ تغذيه‌اي‌ روي‌، مس‌ و نسبت‌ روي‌ بر مس‌ در بيماري‌ عروق‌ كرونر قلب‌.
 مجله‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز، شماره‏3 ، 1378 صص‌ 16 - 7 .
18 -  م‌. نوري‌، م‌. زهرائي‌، م‌. پزشكيان‌، س‌. محبوب‌، ر. پرويزي‌، م‌. رشيدي‌،ا. بغدادچي‌،ر. ستاري‌وند.
تأثير رژيم‌ غذائي‌ كم‌كالري‌، كم‌ كلسترول‌ با فيبر بالا و ورزش‌ هوازي‌ بر ميزان‌ پلاسمائي‌ ويتامين‌هاي‌  C  و  E  در  بيماران‌ با انسداد عروقي
‌. مجله‌ پزشكي‌ تبريز، سال‌ سي‌ و سوم ‌، (شماره‌ 41 و 42) ، 1378، صص‌ 100- 87 .
19 -  م‌. نوري‌، م‌. رهباني‌، س‌. محبوب‌، ب‌. اسدي‌ و ج‌. قائم‌پناه‌. HbA1c
 اثر ويتامين‌  C  و  B6  بر روي‌ ليپوپروتئين‌هاي‌  (LDL-C, HDL-C)  و ليپيدها در بيماران‌ ديابتيك‌.
مجله‌ پزشكي‌ تبريز، سال‌ سي‌وسوم‌ (شماره‌ 41 و 42) ، 1378 صص‌ 80 - 75 .
20 -  پ‌. ايپچي‌ ششگلاني‌، د. حسن‌ زاده‌، س‌. محبوب‌، ع‌. صفائيان‌، م‌. رشيدي‌، ا. زارع‌.
بررسي‌ وضعيت‌ شاخصهاي‌ سرمي‌ روي‌، مس‌ و آهن‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ كاتاراكت‌ پيري‌،
مجله‌ علوم‌ داروئي‌ تبريز، شماره‌ 3 ، 1379 ،  صص‌8-1 .
21 -  پ‌. ايپچي‌ ششگلاني‌، س‌. محبوب‌، د. حسن‌ زاده‌، ع‌. صفائيان‌، م‌. رشيدي‌، ا. زارع‌.
تعيين‌ مقدار شاخصهاي‌ سرمي‌ سديم‌، پتاسيم‌ و كلسيم‌ توسط‌ جذب‌ اتمي‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ كاتاراكت‌ پيري‌.
مجله‌ علوم‌ داروئي‌ تبريز، شماره‌ 4 ، 1379 ، صص‌ 8 – 1 .
22 -  م‌.نوري‌، م‌.زهرائي‌، م‌.پزشكيان‌، ع‌.افراسيابي‌، س‌.محبوب‌، ج‌.صمدي‌خواه‌، ن‌.اصلان‌آبادي‌ ، ر.ستاري‌وند ،
 ا.آقازاده‌
تأثير رژيم‌ غذايي‌ (كم‌كالري‌، كم‌كلسترول‌ با فيبر بالا و ورزش‌ هوازي‌ بر روي‌ ميزان‌ پراكسيداسيون‌ ليپيدي‌. در بيماران‌ قلبي‌ - عروقي‌.
مجله‌ پزشكي‌ تبريز، شماره‌ 34 ، صص‌ 62 - 55 . تابستان 1379
23 -  پ‌، ايپچي‌، س‌. محبوب‌ و م‌. ايپچي‌.
 بررسي‌ وضعيت‌ تغذيه‌ سالمندان‌ مركز خوبان‌ تبريز از ديدگاه‌ ميزان‌ دريافت‌ غذاي‌ كه‌ آهن‌ سرم‌ و الگوي‌ چربيهاي‌ خون‌ در سال‌ 1378.
مجله‌ پزشکی‌ دانشگاه علوم پزشكي اروميه‌ ، شماره 4  ، صص 314-322 ، زمستان 1380
24 -  ح.كريمي، ر.عارف حسيني، س.دستگيري، ش.عافيت ميلاني، ج.واعظ، س.محبوب
مقايسه تاثير دو روزانه و هفتگي مكمل آهن بر ويتامين C پلاسما در زنان باردار 49 ـ 15 ساله مراجعه كننده به خانه ها و مراكز بهداشتي شهرستان مرند (1376)
 مجله‌ پژوهشي حكيم، دوره 4 ، شماره 1 ، صص 24 ـ 17 ، بهار 1380
25 -  ز. پاكنهاد، ن‌.اميدوار، س‌. محبوب‌، ش‌. ميلاني‌، ع‌. استاد رحيمي‌ و م‌. ابراهيمي‌.
بررسی‌ نمايه‌ توده‌ بدن‌ در زنان‌ سنين‌ باروری‌ شهرستان‌ مرند و ارتباط آن با شاخصهای هماتولوژيک وضعيت آهن.
 مجله‌ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي‌ تبريز، شماره 51، صص 24-17 ، سال 1380
26 ـ  س. محبوب, م. رشيدي, د. حسن زاده, ا. زارع , پ.ايپچي ششگلاني
ارتباط بين کاتاراکت پيري و ويتامين A پلاسمايي
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ـ شماره 1, سال سيزدهم ـ صص 14ـ  8. سال 1381
27 – ا . زارع‌ جاويد، س‌. محبوب‌، م‌.ر. رشيدي‌، س‌.ر. عارف‌ حسيني‌، ا.ر. صفائيان‌ و پ‌. ايپچي‌
 مقايسه‌ سطح‌ ويتامين‌  C  پلاسما و وضعيت‌ تغذيه‌اي‌ بيماران‌ مبتلا به‌ كاتاراكت‌ پيري‌.
 مجله‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ قزوين‌ مجله قزوين شماره 24 صص 13-9 سال 1381
28 -  م. رف رف، ر. مهدوي، ش. عافيت ميلاني، س. محبوب
 بررسي برخي عوامل مؤثر بر وضعيت افزايش وزن مادران باردار و وزن هنگام تولد نوزادان.
 مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. شماره 55 ، صص 37 ـ 31 . سال 1381.
29 -  ع‌.استادرحيمي‌، س‌. محبوب‌، ب‌.شكروش‌ و م‌.شهركي‌.
  بررسي‌ شيوع‌ نارسائي‌ رشد كودكان‌ 36 - 6 ماهه‌ در مراكز تحت‌ پوشش‌ منطقه‌ اسدآبادي‌ تبريز
  مجله‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز، شماره 56 ، 1381 ، صص 15-11
30 -  اميدوار، قاضي طباطبايي ،هريسون ،اقتصادي ،محبوب ، ذور بخت
بسط و اعتبار بخشي يک پرسشنامه بسامد غذايي براي غربالگري وضعيت ويتامين A در زنان سنين باروري شمالغرب ايران
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. 1381؛
31-  قدسی‘ محبوب‘ اميدوار‘ ايزدي فر‘ استاد رحيمي‘ کوشاور‘ جباري
ارزيابي برخي عوامل خطر بيماريهاي قلبي ـ عروقي در دختران نوجوان شهر تبريز
مجله پژوهش در پزشکي. 1382؛
32-  ر.مهدوي ، ز.پاکنهاد ، ص.عسگري ، غ.نادري ، س.محبوب ، پ.رجبي ، ن.کريم زاده
 اثرات رژيم غذايي غني از روغن زيتون / کلسترول بر ليپوپروتئين سرم ، پراکسيداسيون چربي و ايجاد آترواسکلروز   در خرگوش
پژوهش در علوم پزشکي, سال هشتم ، صص19 ـ  15, ضميمة دوماه نامه فروردين و ارديبهشت 1382
33-  ا.فلاحي، ج.مهتدي نيا، س.محبوب
تاثير مصرف نان کامل حاصل از گندم غني شده با کودهاي ميکرو بر شاخصهاي خوني آهن.
مجله يافته، صص 9 - 3 ، ضميمة تابستان 82
34-  ز.پاکنهاد ، ر.مهدوي ، ص.عسگري ، غ.نادري ، س.محبوب ، پ.رجبي ، ن.کريم زاده
مقايسه اثرات رژيم غذايي غني از روغن زيتون هيدروژنه بر ليپوپروتئين سرم ، پراکسيداسيون چربي و ايجاد
آترواسکلروز در خرگوش
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي گيلان ،شماره 46 ، صص27 – 18 . تابستان 1382
35  ع. استاد رحيمي, س. محبوب, ش. عافيت ميلاني
ارتباط فشار خون با مصرف روزانه سديم, پتاسيم, کلسيم و شاخص توده بدني
مجلة علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني قزوين. شمارة 26ـ صص 36ـ سال 1382.
36- د.قدسي، س.محبوب، ن.اميدوار، ش.ايزدي فرد، ع.استادرحيمي، ح.کوشاور
ارزيابي ليپيدهاي سرم در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر تبريز و ارتباط عوامل اجتماعي اقتصادي وتغذيه اي با آن.
مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، صص62-55، ضميمة بهار 1383.
37- س.محبوب، م.شهرکي، ر.مهدوي، ج.قائم مقامي
بررسي وضعيت تغذيه اي کودکان 12-6 ساله منطقه اسدآبادي تبريز
 مجله يافته صص30-25 ضميمه تابستان 83 شماره 21
38- م.شهرکي، س.محبوب، م.رشيدي، م.مسگري،
بررسي اثر تعداد وعده هاي غذايي بر ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم در موش صحرايي
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. صص37-33 پاييز 1383
39- ع.استادرحيمي، س. محبوب، م. برزگر، ج.قائم مقامي
مقايسه غلظت سرمي روي در کودکان مبتلا به نارسائي رشد و کودکان با رشد طبيعي
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، صص 27 - 24 ، زمستان 1383
40- ب.پورقاسم گرگري، س.محبوب، و.رضويه، ب.نيک نفس، ح.کوشاور
اثر ويتامين A بر زيست – فراهمي آهن نان لواش در سلولهاي Caco-2
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. دوره 27 شماره 3 ، صص39-35 پاييز 1384
41- گ.وفادار افشار، س.محبوب، ج.بغداچي، ج.صمديخواه، م.رهباني نوبر، ح.کوشاور.
اثر مکمل اسيد فوليک بر غلظت پلاسمايي هموسيستئين در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري.
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. دوره 27 شماره 3 ، صص123-117 پاييز 1384
42 ـ  س.محبوب ، ب.پورقاسم گرگري، و. رضويه
اسيدفيتيک و نسبت مولي آن به روي در نانهاي مصرفي تبريز.
مجله پزشکي اروميه ، شماره 11  ، صص 142-137 ، پاييز 1384
43-ب.نيکويه، س.محبوب، س.و.رضويه، س.ج.قائم مقامی
       بررسی وضعيت تغذيه و سطح سرمی روی، آهن و مس وارتباط آنها با برخی شاخص های رژيمی و آنتروپومتريک در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز.
 مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند. دوره 12 شماره 3و4 ، صص83-77 سال 1384
44-ع.استاد رحيمي، س. محبوب، س.کلاهي، ن.فرين، ک.سيدشکوري، م.سيد قوامي
وضعيت تغذيه اي و تراکم توده استخواني در زنان يائسه
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي اروميه ، شماره اول، صص 54-48 ، بهار 85
45- ن.ضرغامی، ج.اسدی، سلطانعلی محبوب ، قربان محمد زاده ،عباس مهاجری
 مطالعه سطح سرمی روی و مس و نسبت آنها در افراد مبتلا به سرطان پستان
 مجله علوم دارویی دانشکده داروسازی 1387 بهار شماره 1
46- ع.استاد رحيمي، س. محبوب، ه.توتونچي، س.دستگيري، ل.دادگر
ميزان شيوع و گستردگي ناامني غذايي از دو بعد گرسنگي عيان و گرسنگي پنهان در منطقه اسد آبادي تبريز
مجله يافته (فصلنامه علمی, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي لرستان)، دوره 8 ، شماره 1 ، ص 66-61 ، بهار 85
47-س. محبوب، م.محمدشاهی، ا.شاکری، ع.استاد رحيمي، ج.قائم مقامی، ف.حيدری.
بررسی حجم غده تيروئيد بوسيله اولتراسونوگرافی و ارتباط آن با سطح يد ادرار دانش آموزان پسر 12-15 ساله مقطع راهمنايی شهرستان تبريز در سال 85
مجله علمی, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، دوره هفتم ، شماره دوم ، تابستان 1386 ، صفحات 169 تا 176
48-ع.استاد رحيمي، ا.سيدرضازاده، س.محبوب، ي.اسدي قشلاق، س.دستگيري، د.حبيب زاده، ج.قائم مقامي، م.پورمقدم
تأثير مکمل ياري ويتامين A-روي، بر استرس اکسيداتيو بيماران مبتلا به سل: کارآزمايي باليني دوسوکور.
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، دوره 28 ، شماره 3 ، ص 15-11  ، پاييز 85
49-س.دستگيري، س. محبوب، ه.توتونچي، ع.استاد رحيمي
عوامل موثر بر ناامني غذايي : يك مطالعه مقطعي در شهر تبريز سال 84 ـ 1383
مجله علمی, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، دوره 6 ، شماره 3 ، صص 239 ـ233 ، پاييز 58
50- ح.ميرزايي، س. محبوب، ك.كاظميان، گ.كريم.
تأثير متقابل بيفيد و باكتريوم بيفيدوم، بيفيدو باكتريم آنگولانوم و لاكتوباسيولوس كازيي با سالمونلا تيفي موريوم در شرايط رشد توامان.
مجله علمی, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، دوره ششم، شماره 4، زمستان 85

51- ز.پاکنهاد ، ر.مهدوی، س. محبوب، ج.قائم مقامی، م.ابراهيمی ممقانی، ن.اميدوار،  ع.استاد رحيمي، ش.عافيت ميلانی.
بررسی وضعيت تغذيه ای و بيوشيمی روی و آهن و ارتباط آنها در زنان سنين باروری شهرستان مرند.
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، شماره 3 ، دوره 28 ، صص 37-33  ، زمستان 85


52-س.محبوب، ج. قائم مقامي،م. عباس عليزاده، ع.استاد رحيمي
ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروئيد با وضعيت تغذيه اي و تركيب بدن در زنان چاق و غي چاق در سنين باروري.
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، شماره 3 دوره 30 صفحات 123-119 پاييز 1387

53-، م.مهدوي روشن،س.محبوب ، ع.صديقي، ع.صادقپور، ج. قائم مقامي، ع.استاد رحيمي
بررسي وضعيت تغذيه اي و غلظت سرمي روي در افراد دچار شكستگي استخوان.
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، شماره 3 دوره 30 صفحات 136-131 پاييز 1387

54- ن. فرين، ع.استاد رحيمي ، س.کلاهي،.س.محبوب .
بررسي ارتباط فعاليت فيزيكي و تراكم معدني استخواني در زنان يائسه
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، شماره 1 ، دوره 30 ، صص 83-79  ،بهار87

55- مهدیه عباسعلیزاده فرهنگی ، سلطانعلی محبوب ، سید جمال قائم مقامی ، عبدالرسول صفائیان ، مرتضی واحد                 جباری ، علیرضا استاد رحیمی

سطح سرمی منیزیم و ارتباط آن با ترکیب بدن در زنان چاق و غیر چاق در سنین باروری
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی
دوره دهم ، شمارهی 2 ، صفحه های 175 – 169 (تیر 1387)

56- پیشوا – محبوب- مهدی پور- امینی – اشراقیان-رحمانی - عبدی
ترکیب اسید های چرب پلاسما در افراد مبتلا به هیپرتری گلیسرید می دارای اضافه وزن و یا چاقی با ژنوتیپ های مختلف FABP2
     مجله دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی – دوره 6 شماره 3و4 پاییز و زمستان 1387، صفحات :41-27
57- مجید محمد شاهی، سلطانعلی محبوب، فاطمه حیدری، بهمن رشیدی، محمد رضا رشیدی
اثر پروتئین ایزوله سویا بر پیشگیری از آرتریت روما توئید در موش صحرایی
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم- دوره سوم – شماره 1- بهار 88
58- مریم سبتکین،دکتربهرام پور قاسم گرگری ،دکتر سلطانعلی محبوب، دکتر نصرت اله پور افکاری
تاثیر مکمل اسید فولیک بر سطح هموسیستئین پلاسما: مطالعه ای دو سو کور در بیماران مبتلا به افسردگی
مجله پزشکی ارومیه-دوره 20، شماره 3،پاییز 88

59- دکتر علیرضا استاد رحیمی ، مهدیه عباسعلیزاده ، دکتر سلطانعلی محبوب، مرتضی واحد جباری
اثر یک دوز تزریقی کوله کالسیفرول بر سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D وهورمون پاراتیروئید در زنان چاق و غیر چاق سنین باروری
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پانزدهم ،بهار1388 – شماره مجله 1- صفحه9-16
60- عزت الله اسفندياري ، محمدرضا شکيبا ، سلطانعلي محبوب و هوشنگ آلياري
تسهيم ذخاير بذر و نقش آن در بنيه اوليه گياهچه هاي گندم
مجله دانش کشاورزي – جلد 19 شماره 1- سال 1388 (ص 63 الي ص 75)

مقالات علمی ارائه شده در مجلات علمی - ترویجی
1- س.محبوب ،گرسنگي عيان و گرسنگي پنهان
مجله پزشک من ، سال اول ، شماره 4 ، صص 22 – 18 ــ زمستان 83
2- س.محبوب ، زنان جهان را تغذيه مي کنند
مجله پزشک من ، سال دوم ، شماره 2 ، صص 9 – 6 ــ تابستان 84
3- س.محبوب ، غذاي ناسالم و عواقب ناشي از مصرف آن
مجله دنياي تغذيه ، شماره 31 ، صص 9 – 7 ــ آذرماه 83
4- س.محبوب ، غذاي سالم ضامن امنيت غذا يي و سلامت تغذيه اي
مجله دنياي تغذيه ، شماره 36 ، صص 15 – 13 ــ ارديبهشت 84
5- س.محبوب ، تغذيه و شيوه زندگي سالم
مجله دنياي تغذيه ، شماره 37 ، صص 13 – 11 ــ فروردين ماه 84
6- س.محبوب ، لزوم برنامه ريزي تغذيه اي در بحران
مجله دنياي تغذيه ، شماره 38 ، صص 9 - 7  ــ تير ماه 84
7- س.محبوب، فقر و گرسنگي
نشريه دنياي تغذيه . شماره 41 ، صص 8 – 6 مهرماه 84
8- س.محبوب ، ب. پورقاسم، تنوع زيستي و امنيت غذايي
       مجله دنياي تغذيه ، شماره 45 ، صص 10- 8  بهمن ماه84
9- س.محبوب،    لزوم سرمايه گذاري ملي به منظور کاهش سوء تغذيه
       مجله دنياي تغذيه ، شماره 50 ، صص2 ، تير ماه85
10- س.محبوب، چرا چربي ها ترانس خطرناک اند؟
       مجله دنياي تغذيه، شماره 52، صص 39-38 ،شهريور ماه 85
11 - س.محبوب، استرس و تغذيه
       مجله دنياي تغذيه، شماره 53، صص 29-28 ، مهر ماه 85

12- سلطانعلي محبوب
ارتقاء سواد تغذيه سلاح مبارزه با بيماريهاي قلب و عروق ( غذاي من ، سلامت قلب من )
مجله پزشك امروز، شماره1 ، صص 9-8 ، اسفند 85
13- سلطانعلي محبوب
سواد تغذيه، نردبان ارتقاي فرهنگ
مجله دنياي تغذيه، شماره60 ، صص 3-2 ، ارديبهشت 86
14- سلطانعلي محبوب
سواد تغذيه ترمزي بر فرآيند توسعه ملي
مجله دنياي تغذيه، شماره63 ، ص 2 ، مرداد 86
15- سلطانعلي محبوب
آب ، اكسير حيات
مجله دنياي تغذيه، شماره66 ، ص 53-52 ، آبان 86
16- کنترل ریسک فاکتور های سندرم متابولیک
هفته نامه پزشک امروز – سال دوم- شماره 41 آبان 1387
17-  توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا به سندرم متابولیک
هفته نامه پزشک امروز- سال دوم – شماره 28- مرداد 1387
18-  نقش مکمل های تغذیه ای در سندرم متابولیک
19- از تغذیه تا سندرم متابولیک
هفته نامه پزشک امروز- شماره 24- تیر ما0 1387
20- معجزات دارویی پیاز
مجله دنیای تغذیه-سال هشتم- خرداد ماه 88
21-شاخص جدید مقاومت به انسولین
هفته نامه پزشک امروز-شماره 71-خرداد 88
22- روزه بی سحر ممنوع
دنیای سلامت – شماره 48 شهریور ماه 88
23- دلایل تغذیه ای سفید شدن مو(قسمت اول)
دنیای تغذیه – شماره 87 مرداد ماه 88
24-دلایل تغذیه ای سفید شدن مو(قسمت دوم)
دنیای تغذیه – شماره 88 شهریور ماه 88
25- انار ، غذا یا دارو
دنیای تغذیه- شماره 91 آذر ماه 88
26- تغذیه و کنترل فشار خون
دنیای زنان – شماره 55دی ماه 88
      27- پژوهش و توسعه
مجله پزشك من  - زمستان 88
28- تحليلي بر سيستم غذا و تغذيه
ماهنامه عصر آيينه شماره 41 – 1389
29- سوء تغذيه و عوارض زيانبار آن
ماهنامه عصر آيينه شماره 42-1389
د . مقالات علمي ارايه شده در کنفرانس هاي خارجي
1 - H .Lebars, S. Mahboob, G. Demaux, L. Gumon
Existence d'un cycle entero-hepatique de acid lactique chez le lapin.
Journo d, etudes sur le lapin. 28 Mai 1969, FRANCE.

2 - S.Mahboob,
Etude de quelque problems poss par la caecotrophie chez le lapin.
Me symposium de la biochemie et de la nutrition. 1971, IRAN.

 3 - S. Mahboob, R. Running, FJ. Zeman
Dipetidaze Activity in intestine of progeny of protein-deprived rats.
FASEB. 1976, U.S.A.

 4 – S. Mahboob, FJ. Zeman.
Lactase activity in intestine of the progeny of protein-deprived rats.
8th, medical congress of Shiraz 1977, IRAN.

5 - S. Mahboob, R. Singh
Metabolism of Cyclopentanol by a Nocardia Species.
9th Medical congress of Shiraz 1978, IRAN.

6 - S. Mahboob, RJ. Kavlock, FJ. Seman.
Interaction between protein-deprivation & Nitro fen exposure on the intestinal depeptidase activities of rat fetus.
 FASEB. 1985, USA.

7   - M. Noori, S. Mahboob, M. Shayesteh.
Effects of ascorbic acid and pyridoxine supplementation on blood lipid profile and Hbaic level of diabetic patients.
7th Asian Congress of nutrition. October 7-77, 1995, CHINA.

8   - M. Shayesteh, S. Mahboob,
Effects of fish oil supplementation on blood lipid and Sugar levels of non-insulin dependent diabetic patients.
7th Asian congress of nutrition. October 7-11, 1995, CHINA.

9   - S. Mahboob, M. Shayesteh, R. Sattarivand, S. Arefhosseini
Effects of Ramadan on blood lipid and protein profile of human subjects.
7th Asian Congress of Nutrition. October 7-11, 1995, CHINA.

10 – S. Mahboob, R. Arefhoesseini, M. Noori, H. Ebrahimi, A. Jouiban, J.Mohtadinia.
 Nutritional status of zinc, copper and serum Zn/Cu ratio in coronary heart disease.
16th International Congress of nutrition, July 27-august. 1. 1997. CANADA.

11 - S. Mahboob, M. Ebrahimi, S. Dastgiri, R. Mahdavi, A. Oveysy.
Assessment of nutritional knowledge of diabetic patients in Tabriz city of Iran. International symposium on nutrition and diabetes.
Oct. 23-25, 1997. MOROCCO.

12 - S. Mahboob, R. sattarivand, M. Nouri, R. Arefhosseini, N. ahmadiasl.
The Effects of Ramadan fasting on dietary pattern and some common biological risk factors of coronary heart disease.
Regional Conference on Role of Nutrition in Chronic non-communicable Disorders. Nov.24-26, 1997. BAHRAIN.

 13 - S. Dastgiri, R. Jamali, M. Ebrahimi, A. Ostadrahimi, N. omidvar, Z.Paknahad, S. Milani, S. Mahboob.
 A prevalence study on parasite infections in women of maraud city, Iran.
8th International Congress on infectious diseases. May 15-18, 1998. U.S.A.

14- M. Pourbakht, S. Mahboob, N. Omidvar, M. Tabatabaaie.
Iron deficiency anemia and vitamin A status in women of child-bearing age.
19th IVACG Meeting, March 8-12, 1999. SOUTH AFRICA.

15- S. Afiat Milani, S. Mahboob, M. Rafraf, F. Mohammadi, A. Safaiyan, N.Omidvar, A. Ostadrahimi.
Effect of daily and Weekly Iron supplementation on pregnant women in Marand district, North West of Iran.
8th Asian Congress of nutrition, Aug. 29-Sep. 2, 1999. KOREA.

16- F. Mohammadi, S. Egtesadi, S.Mahboob, N. Omidvar, S. Afiat Milani, S. Dastgiri. Effect of weekly and daily doses of iron Supplements on KAP of pregnant and lactating women in Marand, East Azerbaijan.
8th Asian Congress of nutrition, 29 Aug. 29 Sept. 2, 1999. KOREA.

17- MR. Rashidi, S. Mahboob, M. Nouri, R. Sattaivand.
The influence of feeding frequency on blood glucose, insulin and lipid levels in normal subjects.
8th Asian congress of nutrition, Aug. 29- sep. 2, 1999, KOREA
.
18 - M. Nouri, M. peseshkian, MR. Rashidi, S. Mahboob.
 Effects of a low Calorie low Cholesterol, high fiber dietary regimen and aerobic exercise on plasma levels of antioxidant vitamin and lipid per oxidation in coronary heart diseases.
8th Asian Congress of Nutrition, Aug. 29- sep. 2, 1999, KOREA.

19- Z.Paknahad, N.Omidvar, S.Mahboob, S.AfiatMilani, A.Ostadrahimi, M.Ebrahimi.
Body Mass Index in women of Reproductive age in Marand district and its relationship with Iron Status.
7th World Congress on Clinical Nutrition. Oct 14-17, 1999, INDIA.

20- MR. Rashidi, S. Mahboob, R. Sattarivand.
Comparative study of nibbling and gorging Effect on biochemical parameters in healthy subjects.
7th World Congress on Clinical Nutrition. Cot 14-17. 1999, INDIA.

21 -  S. Mahboob, A. Ostadrahimi, A. Rabii nejad, M.H. Farshbaf, M.V .Jabbari. Nutritional and metabolic assessment of the hem dialyzed patients.
10th International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, July 6-8, 200, FRANCE.

22- A. Zareh Javid, S. Mahboob. MR. Rashidi, D. Hassanzahed, P. Ipchi.
Relation between plasma vitamin A level, Nutrition behavior and senile Cataract in Iranian Population, XX IVACG Meeting Feb. 12-15, 2001, VIETNAM.

23 - S. Paknahad, R. Mahdavi, S. Asgari, G. Naderi, S. Mahboob, P. Rajabi.
A comparative study of the effects of diet enriched by olive oil and hydrogenated fat on serum lipids and atherosclerosis development.
5th International Congress on Preventive cardiology. May 27-31, 2001, JAPAN.

24 - D. Hassanzadeh, S. Ipchi, S. Mahboob, MR. Rashidi, A. Zareh,
A Comparison of Zn و ++ Cu ++ and Fe ++ serum levels in normal subjects and patients with senile cataract.
17th International Congress of Nutrition, August 27-31, 2001, AUSTRIA.

25- MR.Rashidi, S.Mahboob,
Effects of meal frequency on Cardiovascular risk factors.
17th International Congress of Nutrition, August 27-31, 2001, AUSTRIA.

26 - S. Mahboob, S. Ipchi, D. Hassanzadeh, MR. Rashidi, A. Zareh.
Relationship between Serum Na +, Ca ++ and K + levels, nutritional behavior and senile cataract formation.
17th International Congress of Nutrition, August 27-31, 2001, AUSTRIA.

27 - M. Rafraf, A. Safaiyan, S. Milani, S. Mahboob, AR. Ostadrahimi,
Maternal nutritional status and birth weight of infants in Marand district of IRAN. 17th International Congress of Nutrition, August 27-31, 2001, AUSTRIA.

28 - M. Shahraki, S. Mahboob, AR. Ostadrahimi, AR. Safaeyan,
The Effect of demographic factors on 6-36 month age children growth status in Asadabadi (Northwest) region of Tabriz and a model for prediction of child growth status at birth.
17th International Congress of Nutrition, August 27-31, 2001, AUSTRIA.

29 - MR .Rashidi, S .Mahboob, R. Sattarivand.
Effects of Ramadan fasting, nibbling and gorging on lipid profiles in normal subjects.
The Congress on Health and Ramadan, October 10-12, 2001, IRAN.

30 – A. Afrasiabi, S. Hassanzadeh Salmasi, R .Sattarivand, M. Nouri, S .Mahboob.
 Effects of fasting with low-fat calorie diet on plasma lipid levels in hyperlipidemic men.
The Congress on Health and Ramadan, October 10-12, 2001, IRAN.

31 - S. Hasanzadeh Salmasi, A. Afrasiabi, R. Sattarivand, S. Mahboob
Comparison the Effects of Ramadan fasting on serum lipid profiles between two hyperlipidemic groups with or without diet pattern.
The Congress on Health and Ramadan, October 10-12, 2001, IRAN.

32 - S. Mahboob, R .Karimi, R. Arefhoseini, S .Afiat Milani, S. Dastgiri.
Plasma vitamin C and Iron status during daily and weekly Iron supplementation in pregnant women of Marand district of Iran.
9th APCCB. 9-14 March 2002 INDIA.

33 - S. Afiat milani, AR. Safaiyan, M. Rafraf, S. Mahboob
The effect of weekly Iron Supplementation in women of childbearing age.
9th WCCN, 24 - 26 June 2002, ENGLAND.

34 - B. Alipoor, S. Alipoor, H. Koshawar, S. Mahboob.
The effect of nutrition information source on nutrition Knowledge, attitude and prac tice with regard to coronary heart disease in Tabriz employees.  At Northwest of Tabriz District of IRAN, IXth Asian Congress of Nutrition.23-27 Feb. 2003 INDA.

35 - M.R Rashidi, S. Mahboob, B. Rahnama
Influence of Meal frequency on Human Immunoglobulins. .9th European Nutrition Conference October 1- 4, 2003, Rome, Italy.

36 - M. Shahraki, S. Mahboob, M.r. Rashidi. M. Mesgari.
The Effect of Nibbling and Gorging Dietary regimens on Weight and lipid profiles in rat.
9th European Nutrition Conference October 1- 4, 2003, Rome, Italy.

37 – D.Ghodsi, SA.Mahboob, N.Omidvar, AR.Ostadrahimi, M.Jabbari, SH.Izadifard.
Prevalence of hyperlipidemi and itsrelationship to body fatness in femalie adolescents in Tabriz, North- West Iran.
6th, Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting, 9-11, 2003. Ahwaz - Iran.

38- A. Ostadrahimi, S. Mahboob, M. Barzegar, H. Ghaemmaghami
Serum Zinc Concentration of Children Wilh Failure to Thrive and Well Thrive.
2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Paris 3-7 July 2004

39 - S. Mahboob, AR. OSTADRAHIMI, M. BARZEGAR, D. HASANZADEH
Effect of Zinc Supplementation in 6-36 Month Age Children with Failure to Thrive at Northwest of Tabriz District of IRAN.
2nd world Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Paris 3-7 July 2004


40 – S.Dastgiri, S. Mahboob, M.Beheshti, R. Rezaei, A. Amini and N. Omidvar.
A Model for planning and organizing of food and nutrition security at provincial level. International conference on Biotechnology Approaches for alleviating Malnutrition and Human Health 9-11 Jan 2006.Bangalore.INDIA.

41 – S. Dastgiri, AR. Ostadrahimi, H. Tutunchi, S. Mahboob.
VALIDITY OF A SHORT QUESTIONNAIRE (SIX-ITEMS) FOR FOOD INSECURITY SURVEILLANCE IN IRAN.
Congress of Epidemiology. Journal of Epidemiology 2006, S47. (U.S.A)

42 – D. Ghodsi, S. Mahboob, N. Omidvar, M. Bazhan, S. Izadifard.
ANTHROPMETEY OF ADOLESCENT GIRLS INCLUDING BODY FAT DISTRIBUTION, IN TABRIZ, NORTHWEST OF IRAN.
V. Uluslararasi Beslenme Ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan, April 2006. (Ankara)

43 – D.Ghodsi, S. Mahboob, N.Omidvar, M. Bazhan, A. Haghighian Roudsari.
BLOOD LIPID PROFILE IN OBESE AND NONOBESE ADOLESCENTS GIRLS IN TABRIZ, NORTHWEST OF IRAN.
V. Uluslararasi Beslenme Ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan, April 2006. (Ankara)

44 – D.Ghodsi, N.Omidvar, S. Mahboob, B. Azemati, M.Jabbari.
DOSE WAIST-TO- HIGHT RATIO INDICATES DYSLIPIDEMIA BETTER THAN BMI AND WHR IN ADOLESCENT GIRLS, IN TABRIZ, IRAN.
I World Congress of Public Health Nutrition-Barcelona (Spain), September 28-30, 2006.

45 – D.Ghodsi, S. Mahboob, N.Omidvar, M. Bazhan.
WAIST-TO-HEIGHT AND WAIST-TO-HIP ARTIO AND BODY MASS INDEX ARE INDICATORS FOR EVALUATING NUTRITIONAL STATUS IN HIGH SCHOOL ADOLESCENT GIRLS IN IRAN.
I World Congress of Public Health Nutrition-Barcelona (Spain), September 28-30, 2006.

46 – D.Ghodsi, S. Mahboob, N.Omidvar, S. Izadifaed.
EFFECT OF OBESITY ON PLASMA LIPID LEVELS IN ADOLESCENT GIRLS IN TABRIZ, NORTH WEST OF IRAN.
I World Congress of Public Health Nutrition-Barcelona (Spain), September 28-30, 2006.

47 – D.Ghodsi, N.Omidvar, S. Mahboob.
Comparison of dietary intake between normal-weight and overweight or obese adolescents.
10th European Nutrition Conference, July 10-13, 2007, Paris, France.


48 – S. Mahboob, A.R. Ostadrahimi, S. Kolahi, N. Farrin, M. Gavami, K. Shakoori.
Nutritional status and bone mass density in postmenopausal women.
10th European Nutrition Conference, July 10-13, 2007, Paris, France.


49 – S. Mahboob, N. Zarghami, J. Asadi.
Effect of Zinc, Selenium and Copper on Telomerase Gene Expression in Breast Cancer Cell Line.
1st Congress of the International Society of Nutrigenetics Nutrigennomics (ISNN). November 11-13, 2007

50 – A.Ostad Rahimi, S. Mahboob, M.Abbasalizad farhangh..
The Effect of Vitamin D Supplementation on Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Parathyroid Hormone Levels in Obese and non obese Reproductive Age Women.
1st Congress of the International Society of Nutrigenetics Nutrigennomics (ISNN). November 11-13, 2007


51 – S. Kolahi, N. Farrin, A.R. Ostadrahimi, S. Mahboob.
Assessment of Micronutrients (calcium, phosphorous, magnesium) Intake and Their Association with bone mass Density in Postmenopausal Women in Tabriz-Iron.
2th International Congress on Food and Nutrition, Oct 24-26, 2007, Istanbul, Turkey.

52-kolahi Sousan,Farrin Nazila,mahboob Soltanali,Osatdrahimi Alireza
A Survey in Frequency of Fruits and Vegetables Consumption Among Three Groups             (BMD) of Postmenopausal Women (Normal , Osteopenia and Osteoporosis)
The 4th Pan Arab Osteopoross Society Conference & 1 st  Emirates Osteoporosis    Society Conference
02 – 04 March 2008 Dubai , United Arab Emirates

53-Farrin Nazila , Osatdrahimi Alireza , Mahboob Soltanali , Koolahi Susan
Assessment of Association between Serum Biomarkers (Calcium , Phosphorous
and parathyroid Hormone (PHT) of Osteoporosis and Bone Mass Density (BMD)
in Postmenopausal Women in Iran , Tabriz
The 4th Pan Arab Osteopoross Society Conference & 1 st  Emirates Osteoporosis    Society Conference
02 – 04 March 2008 Dubai , United Arab Emirates

54- kolahi Sousan,Farrin Nazila,mahboob Soltanali,Osatdrahimi Alireza
Assessment of Association between Dietary Calcium intake and Serum PTH level in Three Groups of Postmenopausal Women (Normal , Osteopenia and Osteoporosis ) in Iran , Tabriz.
       The 4th Pan Arab Osteopoross Society Conference & 1 st  Emirates Osteoporosis    Society Conference
02 – 04 March 2008 Dubai , United Arab Emirates

55-Mohammad–Shahi,Majid;Mahboob,Soltan-Ali;Rashidi,Mohammad-, Reza;Haidari ,Fatemeh
P68-13 – EFFECT OF GENISTEIN ON PREVENTION OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN COLLAGEN – INDUCED RATS
19th International Congress of Nutrition October 4-9 ,2009,Bangkok, Thailand

56-Mohammad–Shahi,Majid;Mahboob,Soltan-Ali;Rashidi,Mohammad-, Reza;Haidari ,Fatemeh
P68-14  EFFECT OF DIAZEIN ON PREVENTION OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN COLLAGEN –INDUCED RATS
19th International Congress of Nutrition October 4-9 ,2009,Bangkok, Thailand

ه . مقالات علمي ارايه شده در کنفرانس هاي داخلي

1- بررسي‌ ميزان‌ گلوكز خون‌ در دوران‌ حاملگي‌. ششمين‌ كنگره‌ فيزيولوژي‌ و فارماكولوژي‌ ايران‌.
  دانشگاه‌ تبريز. 28-26 ارديبهشت‌ ماه‌ 1362.
2- اهميت سنجش فعاليت آنزيم اورني تين دکربوکسيلاز به عنوان شاخص رشد و نمو اندامها.
نخستين کنگره تشخيص هاي آزمايشگاه در طب باليني..
3- تداخل اثر نيتروفن و سوء تغذيه پروتئين مادر حامله برروي فعاليت لاکتاز روده نوزاد..
نهمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشکي بهشتي، 25 الي 28 ارديبهشت ماه 1368.
4- نگاهي‌ بر تغييرات‌ مسموميت‌ نيتروفن‌ در دوران‌ حاملگي‌. اولين‌ كنگره‌ سراسري‌ مسموميت‌ها،
  دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اروميه‌. 20-18 شهريور ماه‌ 1368.
 5- مسموميت‌ جنين‌ با دوزهاي‌ اندك‌ نيتروفن‌. اولين‌ كنگره‌ سراسري‌ مسموميت‌ها.
        دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اروميه‌. 20-18 شهريور ماه‌ 1368.
 6- جداسازي‌ و تشخيص‌ مواد موجود در عصاره‌ كلروفرمي‌ گياه‌  Glycyrrhizin Glandulifera .
      اولين‌ سمينار دارو سازي‌ صنعتي‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌. 16-14 آذرماه‌ 1368.
7- بررسي‌ اثرات‌ چند تركيب‌ از تدار در مهار جوانه‌زني‌ دانه‌ها.
      چهارمين‌ سمينار گياهان‌ داروئي‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تهران‌. 26-24 مهرماه‌ 1369.
 8- تأثير فقر پروتئين‌ غذائي‌ مادر بر روي‌ رشد جنين‌ و نوزاد موش‌.
      نخستين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌. 15-10 آذرماه‌ 1369.
 9- بررسي‌ شاخصهاي‌ رشد داخل‌ رحمي‌.
      سومين‌ كنگره‌ سراسري‌ داروسازي‌ و علوم‌ داروئي‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اهواز. 15-12 اسفند ماه‌ 1369.
10- اثرات‌ كنتراسپتيوهاي‌ خوراكي‌ بر روي‌ غلظت‌ مس‌ و روي‌ سرم‌.
     سومين‌ كنگره‌ سراسري‌ دارو سازي‌ و علوم‌ داروئي‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اهواز. 15-12 اسفند ماه‌ 1369.
11- ارزش‌ اندازه‌گيري‌ اسيد فسفاتاز غير پروستاتيك‌ در بدخيمي‌هاي‌ خوني‌.
      اولين‌ كنگره‌ سراسري‌ بيوشيمي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌. دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ - انستيتو پاستور ايران‌. 30-28 ارديبهشت‌ ماه‌ 1370.
12- مسموميتها و تغييرات‌ سينتيك‌ داروها در ارتباط‌ با سوءتغذيه‌.
       دومين‌ كنگره‌ سراسري‌ مسموميتها. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز. 22-20 مهرماه‌ 1370.
 13- روي‌، مس‌ و حاملگي‌
 دهمين‌ كنگره‌ فيزيولوژي‌ و فاماكولوژي‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اهواز. 18-11 آذرماه‌ 1370.
 14- مطالعه‌ عوامل‌ مؤثر بر طول‌ مدت‌ شيردهي‌.
سومين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌.دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌. 16-13، اسفند ماه‌ 1373.
15- بررسي‌ الگوي‌ تغذيه‌اي‌ كودكان‌ شيرخوار تحت‌ پوشش‌ خانه‌هاي‌ بهداشت‌ شهرستان‌ تبريز.
        سومين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌. 16-13 اسفندماه‌ 1373.
16- اثر ويتامين‌ C  بر روي‌ پروتئين‌هاي‌ گليكوزيله‌ در بيماران‌ ديابتي‌.
 سومين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌. 16-13 اسفندماه‌ 1373.
17- اثر ويتامين‌ C  بر روي‌ ليپوپروتئين‌هاي‌ سرم‌ در بيماران‌ ديابتي‌.
        سومين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌. 16-13 اسفندماه‌ 1373.
18- مطالعه‌ تغييرات‌ الگوي‌ ليپيدي‌ سرم‌ در طي‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌.
        سومين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌. 16-13 اسفندماه‌ 1373.
19- تأثير روزه‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ بر برخي‌ از پارامترهاي‌ بيوشيميايي‌ و هماتولوژي‌:
       سومين‌ كنگره‌ سراسري‌ بيوشيمي‌ و علوم‌ آزمايشگاهي‌ ايران‌.  دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز. 11-8 مهرماه‌ 1374.
20- اثرات‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ بر روي‌ عوامل‌ بيوشيميايي‌ سرم‌ در افراد نرمال‌ و هيپرليپيدميك‌ تحت‌ شرايط‌ دريافت‌ مقادير متفاوت‌ انرژي‌: چهارمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تهران‌. 17-14 آبان‌ماه‌ 1375.
21- ارزيابي‌ كيفيت‌ پيگيري‌ رشد كودكان‌ زير سه‌ سال‌ در مراكز بهداشتي‌ و درماني‌ شهرستان‌ تبريز:   
چهارمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تهران‌، 17-14 آبان‌ماه‌ 1375.
 22- مطالعه‌ آگاهي000‌، نگرش‌ و عملكرد جامعه‌ كاركنان‌ شهرتبريز در مورد عوامل‌ تغذيه‌اي‌ مؤثر در بروز بيماريهاي‌ قلبي‌-عروقي‌.
         نخستين‌ كنگره‌ مديترانه‌اي‌ پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ قلبي‌ عروقي‌ و دهمين‌ كنگره‌ ساليانه‌ قلب‌ و عروق‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌، 15-12 اسفندماه‌ 1376.
23- ارتباط‌ كم‌خوني‌ فقر آهن‌ با وضعيت‌ ويتامين‌ آ در زنان‌ غيرباردار وغيرشيرده ‌49-15 ساله‌ شهرستان‌ مرند.
پنجمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌، 25-22 شهريورماه‌ 1378.
24- بررسي‌ تأثير آهن‌ياري‌ هفتگي‌ و روزانه‌ بر روي‌ آگاهي‌، نگرش‌ و كاربست‌ زنان‌ باردار و شيرده‌.
         پنجمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌، 25-22 شهريورماه‌ 1378.
25- طراحي‌ و آزمون‌ يك‌ پرسشنامه‌ مختصر بسامد خوراك‌ براي‌ غربالگري‌ وضعيت‌ ويتامين A در زنان‌ سنين‌   باروري‌.
       پنجمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌، 25-22 شهريورماه‌ 1378.
26- بررسي‌ ارتباط‌ بين‌ مصرف‌ روزانه‌ سديم‌، پتاسيم‌، كلسيم‌ و BMI  با فشارخون‌ در زنان‌ 49-15 ساله‌ شهرستان‌ مرند آذربايجان‌شرقي‌،.
     پنجمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌، 25-22 شهريورماه‌ 1378.
27- راههاي‌ مقابله‌ با كم‌خوني‌ فقر آهن‌.
         پنجمين‌ كنگره‌ تغذيه‌ ايران‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌، 25-22 شهريورماه‌ 1378.
28- شاخص‌هاي‌ استرس‌ اكسيداني‌ در آترواسكلروز.
سمينار تازه‌هاي‌ آترواسكلروز، تغذيه‌ و ليپيدها. دانشگاه‌ علوم‌   پزشكي‌ اصفهان‌، 27-26 دي‌ ماه‌ 1378.
29-  بررسي‌ اثرات‌ روزه‌داري‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ روبروي‌ چربيهاي‌ سرم‌ افراد سالم‌.
همايش‌ تحقيقات‌ علوم‌ پزشكي‌ در اسلام‌، 5-3 آبان‌ ماه‌ -1379 - كرمان‌
30- تأثير منبع‌ كسب‌ اطلاعات‌ تغذيه‌اي‌ بر روي‌ آگاهي‌، نگرش‌ و عملكرد تغذيه‌اي‌ مؤثر در بروز بيماريهاي‌ اسكلروتيك‌ عروق‌ قلب‌ - جامعه‌ كاركنان‌ بخش‌ دولتي‌ شهر تبريز.
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
31- بررسي اثرات‌ روزه‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ همراه‌ با الگوي‌ غذايي‌ كم‌ چرب‌ و نسبتاً كم‌ كالري‌ بر ليپيدهاي‌ پلاسمايي‌        افراد هيپرليپيدميك‌
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
32- برخي‌ عوامل‌ مؤثر بر وضعيت‌ افزايش‌ وزن‌ بارداري‌ و وزن‌ بارداري‌ و وزن‌ هنگام‌ تولد نوزاد در شهرستان‌ مرند.
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
33- ارتباط‌ بين‌ ميزان‌ ويتامين‌ A پلاسمايي‌ و كاتاراكت‌ پيري‌.
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
34- ارتباط‌ بين‌ ميزان‌ ويتامين C پلاسمايي‌ و كاتاراكت‌ پيري‌.
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
35- بررسي‌ وضعيت‌ تغذيه‌اي‌ روي‌ و ارتباط‌ آن‌ با شاخصهاي‌ بيوشيميايي‌ وضعيت‌ آهن‌.
 ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
36- بررسي وضعيت تغذيه اي شاخصهاي سديم، پتاسيم، کلسيم در بيماران مبتلا به کاتاراکت پيري( بيمارستان نيکوکاري و علوي تبريز 79-78 ).
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
37- تعيين مقدار شاخصهاي سرمي روي، مس و آهن در بيماران مبتلا به کاتاراکت پيري ( بيمارستان نيکوکاري و علوي تبريز 79-78 ).
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
38- تنظيم IGF-I در گرسنگي‌
 ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
39- تنظيم‌ تغذيه‌اي‌ و هورموني‌ هموستاز گلوتاتيون‌.
ششمين‌ كنگره‌ سراسري‌ تغذيه‌ ايران‌، 27-24 بهمن‌ ماه‌ 1379، اهواز.
40- بررسي‌ تغييرات‌ نمايه‌ توده‌ بدن‌ و عوامل‌ ليپيدي‌ سرم‌ طي‌ چهار مرحله‌ از مطالعه‌ در شرايط‌ مختلف‌ روزه‌داري‌ و  مقايسه‌ آن‌ با افراد غير روزه‌دار.
كنگره روزه‌داري‌ و سلامت‌،20-18 مهرماه‌ 1380، تهران‌
41- امنيت‌ غذايي‌ و سلامت‌ تغذيه‌اي‌
 اولين‌ همايش‌ غذا و تغذيه‌ در استان‌ 23-22 آبان‌ ماه‌ 1380 ، بوشهر
42- تاثير مكمل آهن هفتگي بر وضعيت آهن زنان سنين باروري در شبكه بهداشتي شهرستان مرند.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
43- غلظت سرمي روي كودكان مبتلا به نارسائي رشد و كودكان خوب رشد كرده
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
44- اثر مكمل روي بر رشد كودكان 36 – 6 ماهه مبتلا به نارسايي رشد در منطقه اسد آبادي تبريز.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
45- بررسي وضعيت تغذيه اي كودكان 12 – 6 ساله منطقه شمالغرب شهر تبريز.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
46- بررسی وضعيت تغذيه ای کودکان 6-36ماهه مبتلا به نارسايی رشد در منطقه اسدآبادی تبريز
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
47- بررسي الگوي مصرف و عادات غذايي در ماه مبارك رمضان در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر تبريز.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
48- ارزيابي پروفايل ليپيدهاي سرم در دختران نوجوان دو منطقه شهر تبريز
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
49- الگوي مصرف خانوارهاي شهرستان مرند 1381.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
50- بررسي ميزان آلودگي سبزيجات مصرفي شهرستان مرند به باكتريهاي  اشرشياكلي وسالمو نلا.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
51- اندازه گيري ميزان پاتولين در آب سيب هاي كارخانه هاي موجود درمغازه هاي شهرستان       مرند به كروماتوگرافي مايع با كار آيي بالا (HPLC).
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
52- اندازه گيري مقادير نيتريت و نيترات سيب زميني و پيازهاي مغازه هاي شهرستان مرند به روش اسپكتروفتو متري.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
53- بررسي وضعيت تغذيه اي سالمندان مركز خوبان تبريز از ديدگاه ميزان دريافت غذايي،آهن سرم و الگوي چربيهاي خون در سال 1378.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
54- بررسي اثر چاقي و لاغري بر مقدار روي مو.
هفتمين كنگره تغذيه ايران، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
55- نقشهاي تعاملي سيستمهاي درآمدي از دسترسي اقتصادي در امنيت غذا و تغذيه خانوارهاي شهرستان مرند.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
56- بيماري هاي ناشي از غذا.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
57- نقش هاي تعاملي سيستم هاي هزينه اي از دسترسي اقتصادي در امنيت غذا و تغذيه.
هفتمين كنگره تغذيه ايران ، 14 – 11 شهريور ماه 1381 ، رشت
58 ـ امنيت غذا و تغذيه از علم تا عمل
همايش صنعت ـ غذا . 1382؛ دانشگاه تبريز
59 ـ اثر آموزش رفتاري والدين بر رشد کودکان مبتلا به نارسايي رشد 36-6 ماهه در منطقة اسدآبادي تبريز
دومين کنگرة پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير, 19 ـ 17 اسفند ماه 1382 تهران
60- بررسي رژيم غذايي کودکان 6-4 ساله مرند و مقايسه دريافت درشت مغذيها و ريز مغذيها با RDA و توصيه هاي تغذيه اي 
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
61- ارزيابي وضعيت ليپيدهاي سرم و رابطه آن با چاقي مرکزي در دختران دبيرستاني شهر تبريز
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
62- بررسي وضعيت نغذيه اي و رژيمي دختران 17-14 ساله مرندي و مقايسه آن با RDA
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
63- سطح پلاسمائي رتينول بيماران مبتلا به سل ريوي، قبل و بعد از دو ماه درمان دارويي
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
64- بررسي شاخص استرس اکسيداتيو و توتال آنتي اکسيدان بيماران سلي فعال
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
65- تعداد وعده هاي غذايي بر ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم در موش صحرائي 
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
66- بررسي نمايه توده بدن در زنان سنين باروري و ارتباط آن با شاخص بيوشيميايي وضعيت آهن
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
67- تعيين سطح پلاسمايي ويتامين C و سطح سرمي مالون دي آلدئيد در بيماران سلي  
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
68- بررسي اثر سيگار بر ميزان دريافت فيبر، چربي و کلسترول در بين دانشجويان علوم پزشکي تبريز
هشتمين كنگره تغذيه ايران  16-19 شهريورماه 1383 تهران
69- برنامه ريزي تغذيه اي و ايمني غذائي در بحران ها
       اولين همايش بهداشت و ايمني غذا  3 – 1 دي ماه 83 يزد
70- بررسي وضعيت تغذيه اي و وضعيت استخواني زنان يائسه شهر تبريز.
دومين کنگره بين المللي سالمندي در ايران، 15-16 اسفند ماه 84
71- سنجش اعتبار پرسشنامه کوتاه شش سوالي به منظور غربالگري نا امني غذايي در منطقه اسدآبادي تبريز.
هفتمين کنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشکي کشور، 9-11 خرداد85 ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران
72- بررسي شيوع گواتر بوسيله اولتراسونوگرافي و ارتباط آن با سطح يد ادرار در شهرستان تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
73- ميزان کم گزارش دهي انرژي دريافتي و ارتباط آن با چاقي و اضافه وزن در دختران نوجوان دبيرستاني شهر تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
74- بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران مبتلا به سل ريوي فعال مراجعه کننده به مرکزتحقيقات سل وبيماريهاي ريوي تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
75- ارتباط نا امني غذايي و نمايه توده بدن: مطالعه مقطعي در شهر تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
76- ارزيابي نمايه توده بدني و شيوع اضافه وزن در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
77- تعيين ارتباط بين سن و شاخص هاي تن سنجي با حجم غده تيروئيد دانش آموزان پسرمقطع راهنمايي شهرستان تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
78- بررسي وضعيت سوء تغذيه دانش آموزان مناطق روستايي استان آذربايجان شرقي
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
79- بررسي ارتباط دريافت برخي ريزمغذي ها با حجم غده تيروئيد
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
80- ارتباط فعاليت رواني و دانسيته توده استخواني در زنان يائسه
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
81- مطالعه تاثير دکستروز، والين، گليسين، تيامين و دماهاي مختلف بر سرعت رشد لاکتوباسيلوس کازءي در شير
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
82 - بررسي وضعيت فرهنگ و سواد تغذيه اي منطقه شمال غرب تبريز 79-78
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
83 – مقايسه عادات تغذيه اي والگوي مصرف غذايي دانش آموزان مدارس دولتي وغيرانتفاعي مقطع دبيرستان شهر تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
84 – ارزيابي وضعيت مصرف مواد مغذي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
85 – ناامنيي غذايي و بسامد مصرف خوراک مطالعه مقطعي در شهر تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
86 – ارزيابي شيوع نا امني غذايي با استفاده از يک پرسشنامه شش سوالي
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
87 – تأثير تعداد وعده هاي غذايي بر پروفايل ايمونوگلوبولين ها و انسولين سرم در موش صحرايي
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
88 – مدلي براي طراحي و سازماندهي امنيت امنيت غذا و تغذيه در سطح استان
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
89 -بررسي ميزان دريافت غذايي کلسيم،آهن و روي در مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان مرند
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
90 – مقايسه ميانگين انرژي و درشت مغذي هاي دريافتي توسط کودکان 3-1 ساله شهرستان مرند با سبد غذايي مطلوب محاسبه شده در استان آذرباِِيجان شرق
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
91 – ارزيابي سطح سرمي روي، آهن و مس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز و ارتباط آنها با برخي شاخص هاي رژيمي و آنتروپومتريک
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
92 – ارتباط کلسيم دريافتي از مواد لبني با تراکم توده استخواني در زنان يائسه
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
93 – اسيد فيتيک و نسبت مولي آن به روي در نانهاي مصرفي تبريز
نهمين کنگره سراسري تغذيه ايران، 13-16 شهريور85 ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
94 – بررسي تأثير پيشگيرانه سلنيوم و ويتامين E در كاهش استرس اكسيداتيو ناشي از تزريق ونوفر در بيماران تحت همو دياليز (پوستر)
اولين کنگره عناصر کمياب ايران، 21-20آبان 85 ، دانشگاه علوم پزشکی ايران
95 – تغييرات فعاليت پاراكسوناز (PONI) سرمي بدنبال تجويز روي (ZnSo4) در بيماران همودياليزي مزمن (پوستر)
اولين کنگره عناصر کمياب ايران، 21-20آبان 85 ، دانشگاه علوم پزشکی ايران
96 – تأثير مکمل ياری روی بر رشد کودکان 36-6 ماه مبتلا به نارسايی رشد
اولين کنگره عناصر کمياب ايران، 21-20آبان 85 ، دانشگاه علوم پزشکی ايران
97- از تغذیه تا سندرم متابولیک نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک ایران تبریز 23 الی 24 خرداد 1387
98- ارتباط بين قند خون ناشتا و پروفيل ليپيدي با شاخص¬هاي مركزي(Index conicity و Abdominal Volume Index) در زنان چاق و غيرچاق سنين باروري نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک ایران تبریز 23 الی 24 خرداد 1387

99- ارتباط بين سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامينD با قند¬خون ناشتا و پروفيل ليپيدي در زنان چاق و غيرچاق سنين باروري نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک ایران تبریز 23 الی 24 خرداد 1387

100- ارزيابي هورمون لپتين به عنوان عامل پيش¬بيني¬كننده سندروم ¬متابوليك در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک ایران تبریز 23 الی 24 خرداد 1387

101 - نقش لپتين به عنوان يك عامل موثر در چاقي
نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک ایران تبریز 23 الی 24 خرداد 1387

102- بررسی تنش اسمزی بر روی گیاهچه های گندم بر اساس پارامتر های بیوشیمیایی
دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران –کرج30-28 مرداد 1387
103- ارتباط بین میزان آنتی اکسیدانهای اسکوربات و گلوتاتیون ،تجمع پرولین با پر اکسید اسیون لیپیدی در گیاهچه ها گندم در شرایط تنش خاکی
دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران –کرج30-28 مرداد 1387
104-اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال ،مکانیسم های محافظتی گیاه و ضرورت توجه به آن ها
دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران –کرج30-28 مرداد 1387

105-ارزیابی هورمون لیپتین در بیماران افسرده اساسی
اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران 6-4/12/86 تهران

106 - برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک
مجله تغذیه ایران متا- شماره ویژه دهمین کنگره تغذیه ایران – آبان 1387
107- سطح سواد و وضعیت در یافت کلسیم در سه گروه زنان یائسه (طبیعی،استئوپنی،استئوپوروز)
مرکز تحقیقات تغذیه ،دانشکده بهداشت و تغذیه ،دانشکده پزشکی و دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجله تغذیه ایران متا- شماره ویژه دهمین کنگره تغذیه ایران – آبان 1387
108- مقایسه میزان متابولیسم پایه در زنان مبتلا به هایپر پاراتیروئیدیسم ثانویه و زنان سالم
مجله تغذیه ایران متا- شماره ویژه دهمین کنگره تغذیه ایران – آبان 1387
109- اثر آلبالو بر سطح سرمی اسید اوریک ،بیو مار کر های استرس اکسید اتیو و فعالیت کبدی آنزیم گزانتین اکسید از گزانتین دهید روژروژناز در موشهای صحرایی هایپراورسمیک
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات علوم بهداشتی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجله تغذیه ایران متا- شماره ویژه دهمین کنگره تغذیه ایران – آبان 1387

110- اثر کرستین و کامفرول در مقایسه با آلوپور ینول بر سطح اسید اوریک سرم ،بیو مار کر های استرس اکسیداتیوو فعالیت کبدی آنزیم گزانتین اکسیداز/گزانتین دهید روژناز در موشهای صحرایی هایپراورسمیک
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجله تغذیه ایران متا- شماره ویژه دهمین کنگره تغذیه ایران – آبان 1387

111- فاکتور های خطر بیماری قلبی و عروقی لیپوپروتئین (a) و پروفایل لیپیدی در بیماران افسرده اساسی
دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجله تغذیه ایران متا- شماره ویژه دهمین کنگره تغذیه ایران – آبان 1387
112- رژیم درمانی در چاقی(سخنرانی)، سمپوزیوم پیشگیریو درمان
28 خرداد ماه 1388، تبریز،ایران
113- نقش روی در سلامت و ترمیم شکستگی استخوان
دومین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران – تهران -6 و 7 بهمن 1388
114- بررسی وضعیت تغذیه ای و بیوشیمیایی روی و آهن و ارتباط آن ها در زنان سنین باروری شهرستان مرند
دومین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران – تهران -6و 7 بهمن 1388

7 . طرحهاي پژوهشي مصوب پايان يافته و در دست اجرا:

رديف‌ نام‌ موسسه‌ محل‌ پژوهش‌ مدت‌ عناوين‌ طرحها و پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌
1 دانشگاه تبريز 1348 1356 متابوليسم تركيبات آليسكليك توسط نوكارد  (همكارعلمي طرح)
2 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1369 1372 بررسي تغذيه كودكان 5-0 سال در بيمارستان كودكان تبريز (همكار علمي طرح)
3 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1369 1374 ارزيابي نسبت روي بر مس در اتيولوژي و شيوع بيماريهاي قلبي- عروقي(مجري طرح)
4 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1374 1375 مطالعه آگاهي، نگرش و عمكرد كاركنان بخش دولتي شهر تبريز در زمينه تاثير تغذيه در بيماريهاي قلبي و عروقي (مجري طرح )
5 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1375 1378 ارزيابي روشهاي مداخله بمنظور كاهش كمخوني فقرآهن در زنان 49-15 ساله در شهرستان مرند (مجري طرح)
6 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1375 1377 تاثير رژيم غذايي كم كالري، كم كلسترول با فيبر بالا و روش هوازي بر ميزان پلاسمائي ويتامين هاي E  و C در بيماران قلبي - عروقي (همكار علمي طرح)
7 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1375 1377 مقايسه اثرات دوزهاي روزانه و هفتگي مكمل آهن بر وضعيت ويتامين C پلاسمائي زنان باردار 49-15 ساله شهرستان مرند (مجري طرح)
8 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1376 1377 مطالعه الگوي برنامه ريزي و اجراي امنيت غذا وتغذيه
(  شاخه مطالعات استان آذربايجانشرقي )
9 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1377 1378 بررسي وضعيت تغذيه اي روي با شاخص هاي آهن سرم در زنان غير باردار و غيرشيرده 49-15 ساله شهرستان مرند (همكار علمي طرح)
10 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1377 1378 اثرروزه داري ماه مبارك رمضان و تعداد وعده هاي غذايي بر روي عوامل بيوشيميايي و ايمونولوژي (همكار علمي طرح)
11 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1378 1379 بررسي وضعيت تغذيه اي و عادات غذائي ساكنين منطقه اسدآبادي تبريز (مجري طرح)
12 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1378 1380 اثر آموزش رفتاري و تغذيه اي مادر و مكمل ياري روي در درمان نارسائي رشد
كودكان 36-6 ماهه منطقه اسدآبادي (مجري طرح)
13 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1378 تاكنون بررسي اثرات روزه ماه مبارك رمضان بر روي پروفيل ليپيدهاي سرم در گروه روزه دار بدون الگوي غذايي (همكار علمي طرح)
14 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1379 1380 بررسي ميداني عوامل موثر در امنيت غذا و تغذيه خانوارها در شهرستان مرند
 ( مجري طرح )
15 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1378 1380 مقايسه الگوي مصرف مواد غذايي در ماه مبارك رمضان با يك ماه بعد از آن در
دانش اموزان مقطع دبيرستاني شهر تبريز (ناظر طرح)
16 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1380 1381 بررسي ميداني ايمني غذا در شهرستان مرند ( همکار علمي طرح)
17 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1381 1383 بررسي  تاثير مصرف نان حاصل از گندم غني شده با كودهاي ميكرو بر شاخص هاي خوني و  برخي ريز مغذي هاي سرم (همكار علمي طرح)
18 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1380 1380 تاثير مکمل اسيد فوليک بر غلظت هموسيستئين پلاسما در بيماران مبتلا به عروق کرونري ( مجري طرح )
19 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1381 1383 بررسي فراهمي زيستي آهن نان لواش و اثر ويتامين A  بر آن در مدل In Vitro  (مجري طرح )
20 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1381 1382 بررسي اثر مکمل هاي ويتامينهاي  A,E,C  و روي و سلنيم بر استرس اکسيداتيو و روند بهبودي بيماران متبلا به سل ( همکار علمي طرح )
21 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1381 1382 مقايسه تأثير تعداد وعده هاي غذايي و اثرات شبانه روزي آنها بر ايمني هورمون ليپيدهاي سرم در موش هاي صحرايي ( همکار علمي طرح )
22 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1382 1382 بررسي شيوع گواتر و ارتباط آن با وضعيت تغذيه و يد ادرار دانش آموزان مقطع راهنمائي  (مجري طرح )
23 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1383 1383 بررسي وضعيت تغذيه اي و سطح سرمي روي و آهن و مس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( مجري طرح )
24 دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 1383 19/12/83 بررسي مقدار اسيد فيتيک و نسبت مولي آن به روي در نانهاي مصرفي  شهرستان تبريز (همکارعلمي طرح )
25 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 29/6/83 30/2/85 مطالعه امكان توليد نميه صنعتي ماست، پيروبيوتيكي با استفاده از كشت كمكي لاكتوباسيلوس كازيي (همکارعلمي طرح )
26 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 10/5/82 10/3/85 بررسي اطلاعات موجود در گروههاي چهارگانه در شهرستان مرند
27 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 11/12/82 1385 بررسي سريع ناامني غذايي بااستفاده از يك پرسشنامه كوتاه و تعيين پايايي و اعتبار و كارآيي آن در منطقة اسدآبادي تبريز (همکارعلمي طرح )
28 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 19/8/83 19/4/85 بررسي ارتباط نمايه توده بدني (BMI)، نوع چاقي و ناامني غذايي با سلامت رواني در منطقة اسدآبادي تبريز (همکارعلمي طرح )
29 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 19/2/83 30/11/85 بررسي ارتباط دريافت ريزمغذي هاي روي، مس و سلنيم رژيم غذايي با سطح سرمي و بافت توموري در بيماران مبتلا به سرطان پستان (همکار علمي طرح)
30 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8/7/85 27/2/86 بررسي اثر پياز قرمز بر سطح سرمي اسيد اوريک و فعاليت XDH/XO کبدي rat هايپراوريسميک (همکارعلمي طرح )
31 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6/4/85 14/9/86 تاثير مکمل اسيد فوليک بر غلظت هموسيستئين پلاسما در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي (همکارعلمي طرح )
32 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5/11/85 تاکنون تاثير استفاده از پنبه دانه در جيره گاو هاي شيري بر الگوي اسيد هاي چرب شير و توليد اسيد لينولئيک مزدوج (همکارعلمي طرح )
33 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2/5/86 تاكنون بررسي تنوع جمعيت پروتوزواي شكمبه گوسفندان قزل منطقه آذربايجان ( مجري طرح)
34 مرکز تحقیقات علوم تغذیه 9/2/85 - بررسی اثر پیاز قرمز بر سطح سرمی اسید اوریک و فعالیت XDH/XOکبدی rat
ها یپراوریسمیک(همکاری اصلی)
35 مرکز تحقیقات علوم تغذیه 28/5/85 - مقایسه سطح سرمی پروتئین آدیپونکتین در افراد چاق مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد چاق غیر دیابتیک و ارتباط آن پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین(همکاری اصلی)
36 مرکز تحقیقات علوم تغذیه 12/10/85 - بررسی اثر اسید ایکوزاپنتانیک بر کاهش رشد آدنو کارسینومای معده(مجری)
37 مرکز تحقیقات علوم تغذیه 12/10/85 - تعیین ارتباط بین ترکیب بدن با غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین 3D و اثر مکمل تزریقی آن بر غلظت سرمی این و یتامین در رابطه با ترکیب بدن در افراد چاق و افراد دارای وزن طبیعی(همکار اصلی)
39 مرکز تحقیقات علوم تغذیه 23/12/85 - بررسی اثر دریافت پیاز بر سطح فعالیت پارا کسوناز و ظرفیت توتال آنتی اکسیدانی سرمی موش صحرایی(همکار اصلی)
40 مرکز تحقیقات علوم تغذیه 20/6/87 - تعیین اثرات پروتئین سویا، جنیستئین و دایدزئین در به تاخیر انداختن ابتلا به آرتریت روماتوئید در موش های صحرایی (همکار اصلی)

ز . راهنمايي پايان نامه ها
رديف عنوان پايان نامه نام دانشجو دانشگاه
يا موسسه رشته تحصيلي تاريخ ثبت تاريخ دفاع مقطع تحصيلي
1
مطالعه آگاهي ، نگرش و عملکرد کارکنان بخش دولتي شهر تبريز در مورد عوامل تغذيه اي موثر در بروز بيماريهاي قلبي و عروقي بيت اله عليپور دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 14/9/73 26/11/74 کارشناسي ارشد
2 تأثير روزه داري ماه مبارک رمضان بر ويسکوزيته ، ليپوپروتئين ها و برخي ديگر از پارامترهاي خون رضا
ستاريوند دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 14/9/73 28/11/74 کارشناسي ارشد
3 مقايسه اثرات مصرف دوزهاي روزانه و هفتگي مکمل آهن بر ميزان ويتامين C پلاسما در زنان باردار 49 – 15 ساله شهرستان مرند حليمه کرِيمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 3/6/76 3/8/77 کارشناسي ارشد
4 بررسي ارتباط کم خوني فقرآهن با وضعيت ويتامين A در زنان غير باردار و غير شيرده 49 –  15 ساله در شهرستان مرند مهدي پوربخت دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 4/5/76 11/12/77 کارشناسي ارشد
5 بررسي وضعيت برخي از ريزمغذيها در بيماران مبتلا به کاتاراکت پيري پروين
ايپچي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 24/4/78 27/7/79 کارشناسي ارشد
6 بررسي مقايسه اي سطوح پلاسمايي ويتامين هاي C و A بين گروه کاتاراکت پيري و گروه شاهد احمد زارع دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 24/4/78 23/2/80 کارشناسي ارشد
7 ارزيابي پروفايل ليپيدهاي سرم و رابطه آن با برخي عوامل تغذيه اي و اقتصادي و اجتماعي دختران دبيرستاني (18-14) سال شهر تبريز دل آرام قدسي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 19/12/80 4/4/82 کارشناسي ارشد
8 تاثير مکمل اسيد فوليک بر غلظت هموسينئين پلاسما در بيماران مبتلا به عروق کرونري گلچين وفادار افشار دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 15/7/80 16/5/82 کارشناسي ارشد
9 بررسي وضعيت تغذيه اي و سطح سرمي روي و آهن و مس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز بهاره نيکويه دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 20/9/82 27/12/83 کارشناسي ارشد
10 بررسي اثر مکمل هاي ويتامينهاي  A,E,C  و روي و سلنيم بر استرس اکسيداتيو وروند بهبودي بيماران متبلا به سل انسيه
رضا زاده دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 22/3/82 27/12/83 کارشناسي ارشد
11 بررسي شيوع گواتر بوسيله اولتراسونوگرافي و تعيين يد ادرار در دانش آموزان پسر 15-12 ساله مجيد
محمد شاهي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 20/9/82 29/11/83 کارشناسي ارشد
12 بررسي سريع ناامني غذايي با استفاده از يک پرسشنامه کوتاه و تعيين پايايي و اعتبار و کارآيي آن در منطقه اسدآبادي تبريز هلدا توتونچي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 1383 10/12/84 کارشناسي ارشد
13 بررسي وضعيت تغذيه اي زنان يائسه و ارتباط آن با بيومارکرهاي خوني استئوپروزيس و دانسيته استخواني نازيلا فرين دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 1383 11/4/85 کارشناسي ارشد
14 تأثير مكمل اسيد فوليك بر غلظت هموسيستئين پلاسما در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي مريم سبكتكين دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 27/11/84 ادامه دارد کارشناسي ارشد
15 ارزيابي وضعيت تغذيه اي، پروفايل ليپيدي، سطوح سرمي ليپو پروتئين در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي شراره حميدي فرد دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 11/8/85 ادامه دارد کارشناسي ارشد
16 تعيين ارتباط بين تركيب بدن با غلظت سرمي 25هيدروكسي ويتامين D3 و اثر مكمل تزريقي آن بر غلظت سرمي اين ويتامين در رابطه با تركيب بدن مهديه عباسعلي زاده فرهنگ دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 11/8/85 ادامه دارد کارشناسي ارشد
17 بررسي وضعيت تغذيه اي و تأثير مكمل ياري روي بر روند ترميم شكستگي مرجان مهدوي روشن دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 20/7/85 ادامه دارد کارشناسي ارشد
18 تأثير اسيد فوليك در تقويت اثر ضد افسردگي فلئوگزتين سيد غلامرضا نورآذر دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 9/7/85 ادامه دارد دستياري تخصصي
19 بررسي و مقايسه اثر آموزش رفتاري و تغذيه اي مادر و مکمل ياري روي بررشدکودکان 36-6 ماهه مبتلا به نارسايي رشد در منطقه اسدآبادي تبريز عليرضا استادرحيمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 20/6/78 12/7/80 PhD
20 مقايسه تأثير تعداد وعده هاي غذايي و اثرات شبانه روزي آنها بر ايمني،   هورموني، ليپيدهاي سرم   درموش هاي صحرايي منصور شهرکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 13/8/80 14/12/82 PhD
21 بررسي فراهمي زيستي آهن نان لواش
و اثر ويتامين A  بر آن در مدل In Vitro بهرام پورقاسم دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 17/5/81 14/10/83 PhD
22 بررسي اثر اسيد چرب ايكوزاپنتانوئيك بر آدنوكارسينوماي معده حميده پيشوا دانشگاه علوم پزشکي تبريز تغذيه 26/5/85 ادامه دارد PhD
23 الي 68 از سال 1348 الي 1371
راهنمايي تعداد 45 پايان نامه دکتراي حرفه اي
69 - سيد مصطفي نجواک - علوم تغذيه - - Phd

ح . جوايز علمي :

رديف نوع‌ تاريخ‌ علت‌ سازمان‌ اعطا كننده‌ يا تشويق‌ كننده‌
1 لوح‌ و جايزه‌ 1365 ارتقا به‌ مقام‌ استادي‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌
(جزو اولين‌ گروه‌ از اساتيد) رياست‌ دانشگاه‌ تبريز
2 لوح‌ 1367 بمناسبت‌ دهمين‌ سالگرد انقلاب‌ اسلامي‌
 و ارتقا به‌ مقام‌ استادي‌ وزير بهداشت‌ و درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌
3 لوح‌ و جايزه‌ 1371 دبيردومين‌كنگره‌سراسري‌تغذيه‌ انجمن‌ تغذيه‌ ايران‌
4 لوح‌ و جايزه‌ 1375 استاد نمونه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز قائم‌ مقام‌ وزير در استان‌ ورياست‌ دانشگاه‌
5 لوح‌ 1376 همكاري‌هاي‌ ارزشمند و سازنده‌ با معاونت‌ پژوهشي‌ وزارتخانه‌ معاونت‌ پژوهشي‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌
 و آموزش‌ پزشكي‌
6 لوح‌ و جايزه‌ 1377 استاد نمونه‌ كشور رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌
7 لوح‌ و جايزه‌ 1378 پژوهشگر نمونه‌ كشور رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌
8 لوح‌ 1378 پژوهشگر نمونه‌ كشور معاونت‌ پژوهشي‌ وزير بهداشت‌
9 لوح‌ و جايزه‌ 1379 پژوهشگر نمونه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ قائم‌ مقام‌ وزير در استان‌ و رياست‌ دانشگاه‌
10 لوح‌ 1379 استاد نمونه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ در سال‌ قائم‌ مقام‌ وزير در استان‌ ورياست‌ دانشگاه‌
11 لوح‌ و جايزه‌ 1379 مدير نمونه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز رياست‌ دانشگاه‌
12 لوح  2001 2000 دانشمند قرن بيست يك IBC (International Biography Center) انگلستان
13 لوح و جايزه 1381 پژوهشگر نمونه استان استاندار استان آذربايجان شرقي
14 لوح و جايزه 1386 دومين هم انديشي اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران وزير بهداشت‌ و درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌

 

 

تاریخ درج : 1389/11/12 خوانده شده : 6999


 
     
 
وبدا
 
   
     

 
آخرین شماره ماهنامه
 
 

 
     

 
پیوندهای دانشگاه
 
 
سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
     

 
آمار بازدیدکنندگان
 
 
بازدیدهای امروز :91
تعداد کل بازدیدها :3219812